Uşşaki Virdi Nedir?

UŞŞAKİ VİRDİ         

     “Euzubillahimişşeytanirracim” diyerek derse başlanır. Niyet etmeye gerek yoktur, bu niyetle tespihi eline almak niyettir zaten.

“111 adet Bismillahirrahmanirrahim “çekip;

3 ihlas, bir Fatiha Suresi  okunup ‘’Hasıl olan sevabı Hz. Adem babamız ve Hz. Havva validemizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ diyoruz.

‘’Büyük ve küçük günahlarım için’’ diyerek  

“100 adet Estağfirullah elazim” çekip; 

3 ihlas, bir Fatiha Suresi  okunup ‘’Hasıl olan sevabı Hz. Peygamberimiz Salatu Selam Efendimizin, Ehli Beytinin ve Ashabı Kiram Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ diyoruz.

“100 adet Salavat” (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed) deyip;

3 ihlas, bir Fatiha Suresi  okunup ‘’Hasıl olan sevabı Pirimiz Hasan Hüsamettin Uşaki Hazretlerinin, bütün Peygamber Efendilerimizin, bütün Piran Efendilerimizin, bütün Üstad Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ deyip bağışlıyoruz. Eğer anne baba mümin ve ölmüşse ‘’Ölmüş anne babamın da ruhlarına hediye eyledim.” diye de ekliyoruz.

“700 adet  La ilahe illallah (Kelime-i Tevhid) ” çekip “Sadakallahülazim”  diyerek ders bitiriyoruz.