Uşşaki 4. Dersi (Virdi)

4.derse geçen kişinin Nefsi Mutmain  Makamı’na gelmiştir. 4.ders “Hak Hak Ya Hak” zikridir. “Hak Hak  Ya Hak” zikri 700 defa çekilir. Bir tespih tanesinde, “Hak Hak  Ya Hak”  denilir. Bu şekilde yeni ders 700 adet (7 tespih) çekilir.  4.dersin zikri şu şekildedir:

Uşşaki 4. Dersi (Virdi)      

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm” diyerek derse başlanır. Niyet etmeye gerek yoktur, bu niyetle tespihi eline almak niyettir zaten.

111 adet “Bismillahirrahmanirrahim” çekip,

3 adet İhlas, bir adet Fatiha Suresi  okunup, “Hasıl olan sevabı Hz. Adem babamız ve Hz. Havva validemizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi’’ denir.

“Büyük ve küçük günahlarım için” diyerek,  

100 adet “Estağfirullah el azim” çekip, 

3 adet İhlas, bir adet Fatiha Suresi  okunup, Hasıl olan sevabı Hz. Peygamberimiz Salatu Selam Efendimizin, Ehlibeyt’inin ve Ashabı Kiram Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi” denir.

100 adet Salavat, yani; “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” deyip,

3 adet İhlas, bir  adet Fatiha Suresi  okunup, “Hasıl olan sevabı Pirimiz Hasan Hüsamettin Uşşaki Hazretlerinin, bütün Peygamber Efendilerimizin, bütün Piran Efendilerimizin, bütün Üstad Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi’’ deyip bağışlıyoruz. Eğer anne baba mümin ve ölmüşse “Ölmüş anne babamın da ruhlarına hediye eyledim” diye de eklenir.

100 adet   “La ilahe illallah” (Kelime-i Tevhid),

100 adet   “Allah Allah Ya Allah”,

100 adet   “Hu Hu Ya Hu”,

700 adet   “Hak Hak Ya Hak” Esması çekip,

Sadakallahülazim” diyerek dersi bitirilir.

4. derste   kişinin nefsi  “Mutmain Makamına’’ ermiştir. Yani cennetle müjdelenmiştir diyebiliriz. Niye mi? Mübarek kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak bizlere Fecr Suresi (27-30. Ayetlerde); “Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis! Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir” diyor. 4. dersten sonra  kişinin ders geçmesi için hangi rüyayı görmesi gerektiği söylenmez. Bundan sonrası sırdır. Kişi gördüğü rüyaları mürşidi veya vekiline anlatır. Rüyasının yorumu yapılır. Gördüğü rüya ders geçmesi ile ilgili mesaj içeriyorsa yeni dersin zikri kendisine verilir.

Not: Uşşaki virdini çekmeye niyet ederseniz mail yazabilirsiniz,  en kısa sürede dönüş yaparız inşaallah.