Uşşaki 22. Dersi (Virdi)

   Uşşaki 22. Dersi (Virdi)

    22. ders “Allah” zikridir. Bir tespih tanesinde  “Allah”  denilir. Bu ders diğer derslerden farklı olarak ikinci dersteki gibi “Allah Allah Ya Allah” diye değil,  sadece “Allah” şeklinde çekilir. Yine dersin sayısı da farklıdır 700 değil  “Allah” Esması 2100 adet (21 tespih) çekilir.22. dersin zikri şu şekildedir;      

  Uşşaki 22. Dersi (Virdi)

     “Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm” diyerek derse başlanır. Niyet etmeye gerek yoktur, bu niyetle tespihi eline almak niyettir zaten.

      111 adet “Bismillahirrahmanirrahim  çekip;

     3 adet ihlas, bir Fatiha Suresi  okunup, “Hasıl olan sevabı Hz. Adem babamız ve Hz. Havva validemizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ denir.

      “Büyük ve küçük günahlarım için’’ diyerek,  

      100 adet  “Estağfirullah elazim’’ çekip; 

      3 adet İhlas, bir Fatiha Suresi  okunup, “Hasıl olan sevabı Hz. Peygamberimiz Salat-u Selam Efendimizin, Ehlibeyt’inin ve Ashab-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ denir.

     100 adet Salavat, yani; “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed’’ deyip;

      3 adet İhlas, bir Fatiha Suresi  okunup, “Hasıl olan sevabı Pirimiz Hasan Hüsamettin Uşaki Hazretlerinin, bütün Peygamber Efendilerimizin, bütün Piran Efendilerimizin, bütün Üstad Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ deyip bağışlıyoruz. Eğer anne baba mümin ve ölmüşse “Ölmüş anne babamın da ruhlarına hediye eyledim’’ diye de eklenir.

      100 adet  “La ilahe illallah’’ (Kelime-i Tevhid)

      100 adet  “Allah Allah Ya Allah’’

      100 adet   “Hu Hu Ya Hu’’

      100 adet  “Hak Hak Ya Hak’’

      100 adet  “Hay Hay Ya Hay’’

      100 adet  “Kayyum Kayyum Ya Kayyum’’

     ? adet “Kahhar Kahhar Ya Kahhar’’ (Kahhar esması kişideki dünya sevgisini yani masivayı yok eder. Mürşid talebesinin durumuna göre bu esmayı  farklı sayıda verir veya hiç çektirmez.) 

     100 adet  “Fettah Fettah Ya Fettah’’

     100 adet  “Vahid Vahid Ya Vahid’’

     100 adet  “Ehad Ehad Ya Ehad’’

     100 adet  “Samed Samed Ya Samed’’

     100 adet  “Allah’’

     100 adet  “Hafiz Hafiz Ya Hafiz’’

     100 adet  “Latif Latif  Ya Latif’’

     100 adet  “Settar Settar Ya Settar’’

    100 adet  “Selam Selam Ya Selam” 

    100 adet  “Selam Selam Ya Selam” 

    100 adet  “Allah’’

    100 adet  “Hannan Hannan Ya Hannan’’

    100 adet  “Mennan Mennan Ya Mennan’’

    100 adet  “Deyyan Deyyan Ya Deyyan’’

    100 adet  “Subhan Subhan Ya Subhan’’

   2100 adet (21 tesbih) “Allah’’ Esması   çekilir. Esması çekip “Sadakallahülazim’’ diyerek ders bitirilir.

      4. dersten sonra  kişinin ders geçmesi için hangi rüyayı görmesi gerektiği söylenmez. Bundan sonrası sırdır. Kişi gördüğü rüyaları mürşidi veya vekiline anlatır. Rüyasının yorumu yapılır. Gördüğü rüya ders geçmesi ile ilgili mesaj içeriyorsa yeni dersin zikri kendisine verilir.

Not: Uşşaki virdini çekmeye niyet ederseniz mail yazabilirsiniz,  en kısa sürede dönüş yaparız inşaallah.