Uşşaki 2. Dersi (Virdi) ve 3. Derse Nasıl Geçilir?

Uşşaki 2. Dersi (Virdi) ve 3. Derse Nasıl Geçilir?

    2. derse geçen kişi Nefs-i Levvame makamına gelmiştir. 2. ders, “Allah Allah Ya Allah” zikridir. “Allah Allah Ya Allah” zikri, 700 adet çekilir. Bir tespih tanesinde; “Allah Allah Ya Allah” denilir. Bu şekilde yeni ders 700 adet çekilir.

   Tüm derslerde dersin başındaki 111 Besmele, 100 adet “Estağfirullah el azim”, 100 adet Salavat sabittir. Yine her birinin, 3 adet İhlas, 1 Fatiha ile bağışlamaları yapılır.

   Geçilen ders olan; “La ilahe illah” zikri 100 adet (bir tespih) olarak çekilir. “Niçin geçilen ders zikri 100 adet (1 tesbih) olarak kalır?” diye soracak olursanız, şöyle düşünelim; düşmanla savaşıp bir kaleyi ele geçirdiniz. O kaleyi koruyan askerler bırakırız değil mi? Eski sahipleri gelip geri almasın diye. Resullulah (s.a.v.) buyuruyor ki; “En büyük mücahit nefsiyle mücadele edendir.” Bizim de savaşımız nefsimizledir. Nefis asla pes etmez. Zikirle elde ettiğimiz makamı bizden geri almak için çabalamaktan vazgeçmeyecektir. Bu yüzden geçilen her dersin zikri bir tespih olarak çekilir ki kazandığımız makamı tekrar nefse kaptırmayalım.

    2 . dersin zikri şu şekildedir;

            Uşşaki 2. Dersi (Virdi)

     “Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm” diyerek derse başlanır. Niyet etmeye gerek yoktur, bu niyetle tespihi eline almak niyettir zaten.

     111  adet Besmele çekip;

     3 adet İhlas, bir Fatiha okunup,  “Hasıl olan sevabı Hz. Adem babamız ve Hz. Havva validemizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ diyoruz.

    “Büyük ve küçük günahlarım için’’ diyerek

     100 adet “Estağfirullah elazim’’ çekip;

    3 adet İhlas, bir Fatiha okunup, “Hasıl olan sevabı Hz. Peygamberimiz Salat-u Selam Efendimizin, Ehlibeyt’inin ve Ashab-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi’’ diyoruz.

     100 adet Salavat, yani; “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed’’ deyip;

    3 adet İhlas, bir Fatiha okunup, “Hasıl olan sevabı Pirimiz Hasan Hüsamettin Uşaki Hazretlerinin, bütün Peygamber Efendilerimizin, bütün Piran Efendilerimizin, bütün Üstad Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ deyip bağışlıyoruz. Eğer anne baba mümin ve ölmüşse “Ölmüş anne babamın da ruhlarına hediye eyledim’’ diye de ekliyoruz.

   100 adet “La ilahe illallah’’ (Kelime-i Tevhid)

   700 adet “Allah Allah Ya Allah’’ esması çekilir. “Sadakallahülazim’’ diyerek ders bitirilir.

    2 . derse gelindiğinde nefis ehil hayvan sıretinde olduğundan bu derste kişi eti yenen bir hayvan ölüsü görür. Bazen bu hayvanı kendi öldürür, bazen ölmüş olarak görür. Bazen de bu derste et yemeği görür. 2. dersle ilgili rüyalara Örnek olarak: kesilmiş kurban, ölü balık, tavuk yemeği, köfte vs. Görülen bu rüyayı mürşid veya vekile anlatır. Mürşid veya vekil ona 3. dersin zikrini verir.

Not: Uşşaki virdini çekmeye niyet ederseniz mail yazabilirsiniz, en kısa sürede dönüş yaparız inşaallah.