TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? – NE ZAMAN GETİRİLİR?

0
262

Hz. Peygamberin (s.a.v.), Kurban bayramının, arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazıda dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440)

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

Teşrik Tekbiri Nasıl Getirilir?

Arefe günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazını dahil olacak şekilde, her farz namazın ardından 3’er defa okunur.

Teşrik Tekbiri Arapça;

“Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” 
Teşrik Tekbiri Anlamı; “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur”.

#teşriktekbiri

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız
İsminizi yazınız