Seyid Ali Efendinin Şiirleri

  OLUR

                    Hak tecelli eyleyince

                    Gül açılır Gül şen olur

                    Hak mağfiret eyleyince

                    Ruh sevinir ruh şen olur

                                    ***

                     Kul ameli işleyince

                     Hannasları bizar olur

                     Kul secde de eylenince

                     Vardığı yer Rahman olur

                                   ***

                     Kul Rabbini zikredince

                     Melek gibi nişan alır

                     Sevgilerle yoğrulunca

                     Kalinosu Lokman olur

                                 ***

                     Boyun büküp niyaz etse

                     Zorlukları asan olur

                     Makamları geçebilse

                     Şahikası Sübhan olur

                                  ***

                     Varlığından geçebilse

                     Anlamlara Sultan olur

                     Öğüt alıp verebilse

                     Hak sözüne ferman olur

                                   ***

                     Nefsine yan çizebilse

                     Sırlar ona ayan olur

                     Olanları kabullense

                     Yolun sonu Hannan olur

                                ***

                     Hak aşkıyla yanabilse

                     Yanma ona derman olur

                     Bir mürşide varabilse

                     Gönlü ona Güman olur

                                ***

                    Fakir Ali Ya Rab dese

                    Rabbi ona Yaran olur

                    Kuran ile amel etse

                    Kavuştuğu Mennan olur.

                                      13.05.2015

                  CANIM KARDEŞİM

                    Kainatı kurarken Allah

                    Nasibi olan bulmuştu felah

                    Kimine sevap, kimine günah

                    O günde verildi canım kardeşim

                                   ***

                    Ol dedi Allah kuruldu düzen

                    Tartılar, ölçüler, kuruldu mizan

                    O günde bunları kalemdi yazan

                    Sonradan zahire indi kardeşim

                                     ***

                    Ruhlara yarattı bir büyük alem

                    Yürü dedi Rabbim, yürüdü kalem

                    Sonradan yarattı acı ile elem

                    Dünyada bize sundu kardeşim

                                       ***

                    Eşrefi mahluk yaptı insanı

                    Rahmana boyun ey, Rahmanı tanı

                    Bize kirasız verdi vatanı

                    Bunlara şükür gerek kardeşim

                                    ***

                    Türlü cevherler, türlü madenler

                    Bunlar mı beşere hizmet verenler

                    Bunun sırrını bilir erenler

                    Erene saygı gerek kardeşim.

                                   ***

                   Balıkesir ilinden miskin Ali’yim

                   Mevlaya aşık, onun yariyim

                   Hevadan uzak, ondan beriyim

                   Dünyaya meylim yoktur kardeşim

                     KARDEŞ

                   Gaflet etme aç gözünü

                   Kalp incitme bil sözünü

                   Rabbe çevir sen özünü

                   Kul rengine boyan kardeş

                                    ***

                  Büyüklenip ne görürsün

                  Vakti gelir sen ölürsün

                  Sonsuz hayat yok bilirsin

                  Ecel yakın uyan kardeş