KANDİL SOHBETİ – ŞEHİT OLARAK ÖLMEK İÇİN NE YAPMALI? 40 ŞEHİT SEVABI NASIL KAZANILIR? ŞEYTANIN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINDIĞI KİMDİ? ALLAH’IN MÜMİNLERE HEDİYELERİ!

0
808

Allahuteala’nın en büyük lütfuna uğramış, seçilmiş ümmet. En seçkin ümmet. Bu ümmetten önce Cenabı Hak birçok kavimleri batırdı, birçok şeyler… Bir de Yahudi’lere bir miktar değer verdi ama Yahudiler nankör çıktı. Allah ile pazarlığa kalkıştılar. Yani Allah alemleri yarattı yaratalı Küre-i Arz’ın üzerine gelen en şanslı, Allah katında en çok değer verilen ümmet; Resullulah (s.a.v.) Efendimizin ümmeti. Yani sizler, bizleriz. Kıyamet’ten önceki son ümmet.  Allahuteala bu son ümmete Kıyamet’e doğru cemiyetlerin (dünya nüfusunun dejenere olacağını biliyordu. Allah için bilmemezlik diye bir konu olmaz. Onun için birçok hediyeler verdi bu ümmete… Kurtuluş reçetesini verdi, cennet biletini verdi.

Her müminin cennet bileti elindedir. Peki nedir bunlar? İnsan ölümden korkuyorsa çok bol İhlas okuyacak, öyle büyük ki anlamadan ölür gider.

Güzel bir reçete, salatu selam Efendimiz bir hadisi şerifte diyor ki; “Kim ki sabah namazından sonra ve yatsı namazından sonra Amenerrasulu duasını okursa, gece de ölse, sabah da ölse; şehit olarak ölür.” diyor. Bak şimdi; bu hiçbir ümmete verilmiş bir hediye değil. Yahudi, Yahudi iken de verilmiş bir hediye değildi. İşte cennet bileti, Cenabı Hak bir şehide; “Kabirden kalk, cennete gir” diyor. Yani; sorgu suale dahi tabi tutmuyor. İkincisi yine Peygamber salatu selam Efendimiz hadisi şerifinde buyuruyor; “Zamanın tefessühünde istikamet sahibi mümin kırk şehit sevabı alır.” Burada daha büyük bir müjde var, birinci hadisten kırk kat artmış. Kırk şehit sevabıyla Mahkeme-i Kübra’ya gider. Hani Mevlana diyor ya:

“Çekil ey can aradan,

ayrılıktan kavuşmaya göçelim”

Göçelim de göğe çıkalım, orda ağa olalım. Mevlana gibi ağa olalım. Cenabı Hak bu ümmete bunun gibi birçok hediyeler verdi. Diğer bir hadiste; “Bir mümin dünya hayatında 80 yaşına gelirse; 70 yaşında günah defteri kapanır. Soldaki meleğe; ‘Kapat kitabı, senin yazacağın bir şey kalmadı’ der. 80 yaşına girdiği zaman, melekler birbirlerine o kişiyi gösterir ve ona rastladıkları zaman ‘Yeryüzündeki Allah’ın esiri’ der” diyor. Yeryüzündeki Allah’ın esirinin anlamını bir bilseniz, bin yıl amelden daha üstün bir iltifat. Buna benzer birçok hediye son ümmet ve Allahuteala’nın çok değer verdiği ve bu şekil hediyelerle tahakkuk ettiği bir ümmet. Cenabı Hak bu ümmete bu kadar şey ikram ettiği halde bozulanın, Allah’a sırt çevirenin nankörlüğünü düşünelim, tartalım, mantığımızda.  Mantık potasında onu bir eleyelim, bir bakalım bu nedir yani…

Allahuteala ayeti kerimede; “O canı çıkasıca kâfirler ne kadar kafasızlar” diyor. Çok güzel bir ifade. Bütün kainat, Allah’ın her emrini kabullenmiş. Güneş’te görevini yapıyor, Ay’da görevini yapıyor, yıldızlar da görevini yapıyor, meleklerde görevini yapıyor, bitkiler de görevini yapıyor. Sular “Ya Hadi, ya Hadi, ya Hadi” diye akar. Taşın, suyun, ağacın, her şeyin zikri var. Bir insanın nankörlüğü dışında Yaradan’ı zikretmeyen hiçbir hayvan yok. Tam böyle olmamış derviş şeyhine der ki:

“Sultanım köpeğin olayım.”

Hoca; “Çok şey istiyorsun oğlum.”

Derviş düşünür; “Yav beni köpek yerine bile koymadı.”

Hayvanların en az zikredeni eşektir; günde 21.000 defa lafsa-ı Celal çekiyor, köpek eşekten fazla zikir ediyor. Hoca ona diyor ki; “Oğlum, sen onun görevini yüklenemezsin, sana ağır gelir. Sen o olamazsın. Köpek günde 27.000 defa lafsa-ı Celal çekiyor. Acaba hangimiz çekebiliriz günde 27.000 defa? 3 gün çekeriz 4. gün başlarız safsalamaya. Bütün mükevvinat kayıtsız şartsız Allah’a itaat ediyor. Ama nankör insan ki bu kadar güzel hediyelerine, müjdelere nâil olmuş bu ümmet ne yapıyor? Onun düşmanı olan tağutun kuyruğuna yapışıyor. Allah’ın mülkünde yiyor içiyor, Allah dünyayı da vermiş, kira da almıyor.

Türlü cevherler, türlü madenler,

Bunlar mı beşere hizmet verenler,

Bunun sırrını bilir Erenler,

Eren’e saygı gerek kardeşim.

Eşrefi mahluk yarattı insanı,

Rahmana boyun ey Rahmanı tanı,

Bize kirasız verdi vatanı,

Bunlara şükür gerek kardeşim.

Şükrümüzü eda edemeyiz,  kesinlikle mümkün değil. Cenabı Hakk’ın o kadar nimeti var ki üzerimizde. Bir çam ağacının 24 saatte ürettiği oksijen, 100 kişiye; 1 ay yetiyor, onu görmüyoruz. Sırtımızda bir nokta kaşınıyor, parmağımızda göz varmış gibi ta orayı buluyor. Bunlar o kadar muazzam şeyler ki… Şurada bir kardeşimizle konuşuyorum, aradan 10 yıl geçse de adamın adı söylendiği zaman Amerika’da olsa benim gönül ekranım anında çekiyor, ekrana getiriyor onun şeklini, şemailini, konuşmasını gibi şeyleri. Allah bizi neler ile mücehhes kılmış, neler ile donatmış. Onun için:

“Estauzubillah”; “Lekad halaknâ-l-insâne fî ahseni takvîm”, “Biz insanı en güzel surette yarattık.”

Ahsen sıfatında yarattık, mükemmel yarattık ve ona ruhumuzdan üfledik. Onun için insanın değeri yüksek ama hangi insanın? Allahuteala’nın ipine sarılan insanın. Ama bugün için cemiyetler öyle bir hal aldı ki, bugün şeytan bıraktı yani görevini. Çünkü; insan şeytan onu çoktan aştı. Şeytan Allah’ı biliyor, Allah ile konuşması var, meleklere imamlık yaptı uzun süre. Peygamberimizden önce görünme hakkı vardı. İstediği kılıkta, istediğine gözüküyordu ama sen şeytan olduğunu bilmiyordun. Adamın biri yolculuk yapıyor, şeytan insan kılığında geliyor,

“Merhaba birader, nereye gidiyorsun?”

“Falan yere.”

“Ben de oraya gidiyorum.”

Akşam ezanına kadar, güneş batıncaya kadar onunla yolculuk yapıyor şeytan. Akşam bir mola veriyor o yemek yemek için. Şeytan diyor ki ona;  “Ben  şeytanım” diyor.

“Hadi ordan” diyor insan. Bir kılık değiştiriyor, ürküyor. Yeniden insan kılığına girince soruyor:

“İnandın mı şeytan olduğuma?”

“İnandım.”

“Ben senin şerrinden Allah’a sığınırım.” diyor,

“Ne oldu? Sen şeytansın, benim ne şerrim olacak?

“Ben yüzyıllarca yaşadım, bir kere Allah’a karşı geldim. “Secde et!” dedi, etmedim. Ama sen bugün beş kere ettin, beni beş kere geçtin.” diyor.

Bir hadiste, “Namazı terk eden Allah’a savaş ilan edendir” diyor. Bugün namazı bırak, “Peygamber nereli?” diye sor, “İstanbul’lu mu?” diyor. Bir bilgi yarışmasında; “Kabe” diyor, “Cidde’de mi, Medine’de mi, Mekke’de mi?” Herif cevap bulamıyor, joker kullanıyor. Sorduğu adam da, “Vallahi, tam kesin olmaz ama Cidde’de olabilir” diyor. Bu adam da ben “Müslüman’ım” diyor.

Allah’ın hediyeleri bunlarla da sınırlı değil. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diğer bir hadiste diyor ki; “Bir mümin, 3 gün hasta olursa, onda tek bir günah bırakmaz Allahuteala. Hepsini helak eder.” Diğer bir hadiste, aynı konu biraz detayıyla açıklanıyor, diyor ki; “Cenabı Hak bir kuluna bir hastalık verirken, üç grup melek yollar ona; biri gelir ağzının tadını alır, biri gelir rengini alır, biri de gelir günahlarını alır. Amel defterinde ne kadar günah varsa alır. Hastalık süreci başlar. Eğer o hasta olarak ölürse, günahları alınıp ölür. Düzelirse eğer, Allah ona şifa verecek ise iyileşeceği zaman Allahuteala der ki ağzının tadını alan meleğe; ‘Git ağzının tadını geri ver’. O yavaş yavaş yemeğe ve yeniden tat almaya başlar. Diğer rengini alan meleğe de; ‘Git rengini iade et’ der. Oda rengini iade eder ve günahlarını alan melek bir zaman bekler, ona bir emir çıkmaz. Sonra der ki; ‘Yarabbi, bizde de bir emaneti var’. Cenabı Hak; ‘Günahtan yana aldığımız bir şeyi geri vermek, Bizim şanımıza yakışmaz, onları helak et’ der.” diyor.

Şimdi buna benzer dünya kadar Cenabı Hakk’ın mümine ikramı var, mümine şefkati, merhameti var. İşte biz bu nimetleri görmüyoruz, bu nimetlerin değerini bilmiyoruz. Onun için bunların farkında olursa kişi ne olur? Yaşamında da, davranışlarında da, düşüncelerinde de, hareketlerinde de, her şeyinde buna uygun bir yaşam biçimi uygular kendisine.

Birde değerli geceler ihsan ediyor Cenabı Hak, niçin? Bu sevaptan hasat, günahtan ise hazan. 

#Amenerrasulu #Şehitsevabı #Şehidsevabı #şeytanınşerri #Allahuteala

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız
İsminizi yazınız