MİRAÇTA NELER YAŞANDI? NAMAZ NEDEN MÜMİNİN MİRACIDIR? DERVİŞLERE MİRAÇ YOLU AÇIK!

0
345

Burada Resullulah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize kadar hiçbir peygamberde miraç olayı yok, hiçbirinde bak! Hazreti Musa ile konuşuyordu Cenabı Hak. Nerede? Turi Sina’da. Dini kurallar vardı, ibadet şekli vardı. Yani, Kur’an’da olan birçok şey Tevrat’ta var, İncil’de var, Zebur’da var. Ama Kur’an’da ziyadesi var daha fazlası var. Ve ne Musa, ne İbrahim, ne şu, ne bu, hiçbir peygamberde “Miraç” olayı yoktur. Şimdi bakın, Miraç olayının ehemmiyetine.

Resullulah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin, bu gece Miraç Kandili kutluyoruz. “Miraç” biliyorsunuz Kur’an’da Cenabı Allah; “Bir gece yarısı, kulumuz Muhammed’i, Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya ulaştıran Allahteala’nın şanı ne yücedir. O, her şeyi hakkı ile görür, hakkı ile bilir.” Böyle başlıyor Kur’an’daki Cenabı Hakk’ın Miraç olayını anlatması.

Hazreti Cebrail geldi. Burak ile Resullulah’ı aldı ve Miraç olayı başladı. Ve diyor ki Allahuteala “Habibimizi bir kısım ayetlerimizi göstermek için huzurumuza davet ettik. Huzurumuza aldık.” Değişik yönlerden anlatılıyor.

Orada, İbrahim Aleyhisselam’a uğradı. Musa Aleyhisselam’a uğradı Miraç’a giderken, Musa Aleyhisselam namaz kılıp, Peygamberimizin ümmetine hayır dua ediyordu, o şekilde buldu. Hazreti İbrahim (a.s.)’de Peygamberimizle bize bir mesaj yolladı. İbrahim Aleyhisselam, Allah’ın dostudur.

“Ya Resullulah, ümmetine benden selam söyle, cennetin toprağı düz ve çok hoştur.” Demek ki, cennete yapılacak şey yok, bu yüzden suyu topraktadır. Ondan sonra, işte ne varsa anlattı. “Ümmetime selam söyle, bu cennetin diyeti; “Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber. Vela havle kuvvete illa billahil aliyyil azim.” Yani, bütün peygamberlerin zikri buydu. Ondan sonra ve miraç olayı başladı. Cenabı Hakk Habibini huzuruna aldı.

 Yol çok uzun çok… Anlatılacak çok şey var ama … Hatta “Yecüc” ile “Mecüc”e bile uğradı Peygamberimiz. Onları dahi Allah’ın yoluna davet etti. Reddetti onlar, kafirdi çünkü. Ya çok geniş kapsamlı bir olay ama biz konumuzla ilgili olanı konuşalım yani, kendimize yetecek kadar bir zaman diliminde konuşalım. Vee Cenabı Hak huzura aldı.

“Müminin miracı namazdır.” diyoruz her zaman… Niçin diyoruz? Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Allahuteala’nın huzuruna gitti, Ettehiyyatü lillahi vessalavatü tayyibat” dedi. Gerisini Cenabı Hakk söyledi. Ayetin son kısmını yine Resulullah söyledi.

Ve ayetin bitiminde bütün melekler; “Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü anne Muhammedenabduhu ve Resulu.”

Ve Cenabı Hak dedi ki; “Habibim, Ben’den ne diliyorsun?”

“Ümmetimi” dedi.

Bak şimdi orada sen, ben mi vardık Resullulah’ın yanında… Seni, beni istiyor. Demiyordu, “Bana, dünyayı ver”, demiyordu “Bana dağlar gibi altın ver”. “Ya Habib’im dile, dağları altın yapayım” diyordu. “Ümmetim!” diyordu.

Cenabı Hak diyor ki; “Ya Habib’im, dile, ne dilersen dile Ben’den.” “Ümmetim!” diyordu. O yüce Peygamber seni, beni istiyor yani. “Ümmetini sana verdim!” dedi. Bunu herkes biliyor zaten. Senelerdir anlatılan gelen şeylerdir.

Ve Cenabı Hakk beş vakit namazı, 50 vakit istedi biliyorsun. Peygamberimizi defalarca Musa çevirdi yoldan, “Bu ümmetime fazla gelir yapamaz”. İşte gitti geldi, gitti geldi, beş vakit elinde, en sonunda kabul etti, onu da çok buldu Musa (a.s.) ama kabul etti. 50 vakit kılacak yani, bugün beş vakit namaz kılan her mümine, 50 vakit namaz yazılacak.

1 rekat kabul olmuş namaz, insanı cennete götürür. Bu kadar namazın içinde kabul olmuşu da olur. Hepimiz için bu geçerli ve hediyelerin en büyüğü Allah’tan insana namazdır. Namaz, dinin direğidir. Miraçtan önce, Cenabı Peygamberimizden ve Hz. İbrahim (a.s.)’den kalan 2 rekat namazdır. Peygamberimizin, peygamberlik döneminde namaz kıldığı yıl 11 yıldır veya 12 yıldır. Ama miraçta namaz verildi. Ve başka hediyeler oldu, Bakara Suresi’nin son ayetleri “Amenerrasulü” gibi, “Ayetel Kürsi” gibi. Cenabı Hak’ın özel hediyesidir “Ayetel Kürsi”. Çünkü; Ayetel Kürsi’nin son ayeti:

“Esteizübillah”;Vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim.” Ayetinin yakmayacağı hiç kötü cin yoktur. Bunu, tekrar tekrar okuduğunda ya cin toz olacak yada ateş olup yanacak. Bir de silah olarak müminlere verilen ayetlerden.

Cenabı Hak ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Muhkem ayetler, tecdidi iman gibidir.” Biliyorsunuz.

Mesela; İhlas, “Kul hüvellâhü Ehad.” Yemin ediyorsun. Nedir Ehadiyet? “Allâhüssamed.” Nedir Samediyet?

Bir insan, çok İhlas okursa çok rahat ölür, ölümü duymaz bile yani, çok rahat ölmek istiyorsan İhlas oku.

Ve o namaz ve diğer hediyeleri ile Peygamber Efendimiz (s.a.v.) miraç olayı kesiliyor. Ve müminlere ne oldu namaza başladı. Bugünkü İslam’ın yani, İslam’ın çatısı tamamlandı ve ashab namazı, zekatı, orucu, haccı, her şeyi zaten daha önceden Kur’an’da pek çok emir belirtilmişti. Biliyorsunuz, 23 yılda tamamlandı Kur’an. Miraç olayıda tamamlandı, Resullulah bu alemden göçtü, gitti.

Sonra ne oldu? Hz. Ebu Bekir geldi. Hz. Ömer geldi. Hz. Osman geldi. Hz. Ali geldi.  Fakat burada bir miraç yolunu açtı. Hiçbir peygambere, hiçbir ümmete alemler yaratıldı yaratılalı nasip olmamış bir miraç yolu var, kime? Resullulah (s.a.v.) ümmetinin sufilerine, velilerine açtı.

Ne diyor bir hadiste; “Benim ümmetimin velileri, Ben-i İsrail Peygamberi mesafesindedir.” Peygamber değil bak, peygamberler mesafesindedir. Diğer bir hadiste de diyor ki; “Mahşerde, Mahkeme-i Kübra’da, peygamberler ile veliler aynı safhadadır. Aralarındaki fark 1 derecedir ve peygamberlik derecesindedir.” Veli’ler Allah’ın dostlarındır, Allah’ta Veli’lerin dostudur.

Şimdi bak ne yaptı? Miraç yolunu açtı. Kime? Sana, bana… Eğer Allah’ın ipine sıkı sarıldıysan eğer, Allah’ı adam gibi zikrettiysen, hiçbir peygambere, hiçbir insana nasip olmamış bir yol, Resullulah’ın ümmetine açıldı. Çünkü; bu ümmet torpilli ümmet, böyle bir peygamberin ümmeti, Allah’ın katında bunlar çok değerli.

Şimdi bir mümin vaat ediyor. Allah’a mülaki olmayı düşünmedikçe Allahuteala bir mümine nasip etmez. İçten içe Allahuteala’yı muhabbetle sevmek, her şeyin üzerinde sevmek, O’nun sevgisine hiçbir şey ortak etmemek gibi birtakım hisler duymaya başladığı an Cenabı Hakk türlü sebeplerle, seni bir mürşidin kapısına yollar.

Yani, bunlar sende olmadıkça, bir mürşidin kapısı sana açılmaz. Gitsende, “Senin nasibin bizde değil” der, çevirir. Bir vesileyle mümin bir mürşide gider.  Mürşide gidişle, 7 tane Furkan alır kişi. Şimdi, dervişe açılan, miraçtan bahsediyorum. Resullulah’ın miracı ile ümmetine miraç ulaştı. Ki bu, kâinatta yaşanmamış bir olay! Ha miraçta Allahuteala seninle, benim gibi konuşuyor. Ve bir mürşide gitme ile yedi Furkan veriyor Cenabı Hakk. Onun günahlarını sevaba çeviriyor. Günahlar kırmızı yazılır solda, sevaplar yeşil yazılır sağda. Buradaki kırmızılar renk değiştirip, buraya geçiyor. Furkanlar böyle başlıyor. Birinci ihlasın, birinci sırât-ı müstakîmin… Bunların hepsi, tıkır tıkır açılmaya başlıyor sende. Ondan sonra, hiçbir cin sana zarar vermiyor. Hiçbir büyü seni tutmuyor. Yani, Cenabı Hakk daha başlarken sana yedi tane Furkan hediye ediyor.

Kişi Nefsi Emmare’de, Nefsi Emmare’de dünyanın en büyük alim olsan… Bak, şeytan alim değil miydi? Meleklerin imamı idi. Ama Nefsi Emmare’deydi. Nefsi Emmare’deki bir insan, günde bin rekat nafile namaz kılsa faydası yok. Gideceği yer cehennemdir, hiç mümkün değil çünkü. Nefsi Emmare’nin dört tabakası var, yukarıdan aşağı.

Nefsi Emmare’de dört unsur var; toprak, ateş, su, hava.

Buna başlıyorsun. “La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illlah” tokmağı başlıyor nefsin başına vurmaya.  “La ilahe illallah, la ilahe illallah…” Nefsi Emmare’yi öldürüyor, zuhuratı geliyor.

Nefsi Levvame; “Allah, Allah, Allah…” ile Nefsi Levvame gidiyor.

Hoop “Hu” esması. “Hu, Hu, Hu, Hu, Hu…” gene devam ediyor.

Hakk” esmasında Nefsi Mutmain başlıyor.

Cenabı Allah Kur’an’da; “Nefsini mutmain etmeyenin cennete girmesi mümkün değildir.” Kim ki, nefsini mutmain etti; cennete girer.

Emmare, Levvame, Mülhime, Mutmain’e geleceksin. Cennete girenlerden olacaksın, cennetin fakirlerinden. Ve nedir bunun karşılığı? “Hakk” esması. “Hayy” esmasına geçiyorsun, “Raziye Makamı” geliyor. Ben-i İsrail Peygamberlerin mesafesi, bulunduğun makam. Hepsinin değil Ulü’l Azm Peygamberler daha yukarda. “Kayyum” esmasına geliyorsun, “Merdiye Makamı”.  “Kahhar” esmasına geliyorsun, Nefsi Safiye 7.makam. Her dervişin göreceği yol. Buralarda, miraç asla olmaz. Buralarda, “Miraç” beklemek, ummak kesinlikle doğru değil.  Şimdi vakit olsaydı da, bu her geçen derste neler görecek…

Kabe’nin aslı nerede?  Mescidi Aksa’nın aslı nerede? Hangi semavatta?  Yani, her geçtiğin yerde neler göreceksin ama vakit yetmiyor.

Nefsi Safiye 7.makam. 7.Makama sadece bir “Altın Kapı”dan girer derviş ve seni “Huzur Hücreleri”ne alırlar. 7 alemden biridir. Sonra, “Zikir Hücreleri”ne alırlar, ikinci alemdir. Üçüncüsü “Sidre Camisi”ni ziyaret edersin. 500 senelik yol kadar minaresi vardır gümüşten. Yedinci kat, semavatın meleklerinin Hac yeridir. 4.üncüsü, “Kevser”i ziyaret edersin.

Esteizü billah”; “İnna atayna kel Kevser.” “Ya Habibim, sana Kevser’i verdik.”

Ve ondan sonra, “Sidre”, ağaç bu dünyanın 72 bin katı kalındığı var. Sonunu Allah’tan gayrı bilen yok. Her yaprağında, yüzbinlerce meleğin makamı var. Hz. Cebrail’in makamı, onun bir budağıdır, 70 bin senelik yol kadardır. Orada 4 köşede Tevrat, İncil, Zebur, Kur’an.

30 ar bin melek devamlı yazar, 10 ar bin melek devamlı olur. Orda hiç Tevrat, İncil, Zebur, Kur’an sesi hiç eksilmez. Ve son “Kudred Denizi”. Orada en son göreceğin şey, Cenabı Hakk’a tam mülaki olma, tam bağlanma noktası.

1.ci seyri sülük; 7 makam yukarıya doğru. Hazreti İbrahim Aleyhisselam’da oradadır, 7. makamda. Bunun dışında, diğer peygamberler yukarıdan aşağı dizilir. Hz. Adem Aleyhisselam, birinci kat semavattadır. Burada yapılan her zikrin, hepsi farkında olur. Ve onlarda bu zikre katılır. Birinci seyri sülük kişi velilerdendir. Ama miraç bekleme. Miraç yok.

Ondan sonra ikinci seyri sülük başlar. Niçin kâinattaki en büyük olay bu?

Peygamber (s.a.v.) Efendimize, “Ya Habib’im, seni yaratmayacak olsaydım, alemleri yaratmazdım” diyor. “Alemleri, seni yaratacağım için yarattım.” Ve ona Miraç yolunu açtı, ümmetine de açtı, ümmetinin sufilerine açtı, yani zikredenlere, zakirlere.

Ve kişi bu 7 alemi hissettikten sonra, 2. seyri sülük.

“Fenâfillah”, “Bekâbillah”, “Zühd”, “Muhsinler”, “Ulûlelbab”, “İhlas”, “Bi Hakkı Takva”. Fakat, bu ikinci yolda çatallar var. “Vahded-i vücud”, “Vahdet-i şuhud.” Bir yere gelir. “İlmel yakîn”, “Aynel yakîn”, “Hakkel yakîn” gelir.

Bunlar o çatallarda alınan şeyler.

“İhlas Makamı”. Buraya sadece, her 100 yılda, 4 kişi gelir. Bunlara “Kutbul Aktap” diyoruz.

“Bi Hakkı Takva Makamı” ise; buraya her yüzyılda, Peygamberimize varis olan tek kişi gelir. Ona da “Gavsul Azam” denir. Bu arada, miraçın tecelli etmesi lazım.

Miraç nasıl tecelli eder?  Bak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dışındaki, hiçbir peygamberin ulaşmadığı kapı ne oldu? Açıldı. Ve Resullulah miraç etti. Ve onun ümmetindeki Veliler, ruhani miraç yapar. Ruhani miracı, cismani miraç zannedersin. Çünkü; aynen Cenabı Hakk böyle konuşur seninle.

İlkin kişi, Mescidi Aksa civarlarında rüya görmeye başlar. Oralarda dolaşır. Cenab-ı Hakk ayeti kerimede ne diyor:

“Bir gece yarısı kulumuz Muhammed’i.” “Kulumuz Muhammed’in astral bedenini” demiyor, “Mantal bedenini” demiyor, “Fizik bedenini” demiyor. “Kulumuz Muhammed’i” diyor. “Bir gece yarısı kulumuz Muhammed’i Mescidi Haram’dan etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya ulaştıran Allahuteala’nın şanı ne yücedir. O her şeyi hakkı ile görür.”

Peygamberin Miraç’ı başlıyor, bütün her şeyiyle ama ümmetinin velilerine Ruhani Miraç kapısı açıldı. Hiçbir ümmete açılmadı. Ne Hristiyan’a açıldı ne Yahudi’ye? Hiçbiri açılmadı Adem’den bu yana. Sadece Resulullah Efendimiz. Çünkü Allah’ın Habibullah’ıydı.

Ve Derviş, Mescidi Aksa civarında rüya görmeye başlar, Mescidi Aksa’nın etrafında gezerken, Levh’in açıldığını görür. Büyük Kur’an. Böyle altınla yazılmış, her harf, bir Dünya büyüklüğündedir o kadar muhteşemdir. Ayetler geçer, geçer, geçer. “Tak” bir ayet gelir kalır.

Esteizü billah”; “İnna fetehna leke fethan mubina.” Ayeti sabit kalır. Ve “tayyi mekan” olur. Ne olduğunu anlamadan, Arşı Ala’da bulursun kendini.

Şöyle, etrafa hayran hayran bakarken, genelde sağ taraftan çıkar, insan kılığında çıkar Cenabı Hakk. Böyle delikanlı kılığında, daha güçlü, böyle daha muhteşem nurlar saçılır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) iki hadiste şöyle anlatıyor:

“Ben dün gece rüyamda Cenabı Hakk’ı gördüm. Bir genç delikanlı kılığında ayağında altın takunyalar vardı. Cennette geziniyordu.” diyor.

Diğer bir hadiste de; “Ben, dün akşam Cenabı Hakk’ı rüyamda gördüm, altın takunyalar vardı, genç bir delikanlı kılığında, başında nurdan bir taç vardı, altın kelebekler yüzünün etrafında uçuyordu.” diyor.

Genelde Cenab-ı Hak insana… Cenabı Hakk şekildende münezzehtir…. Ama bir şekilde tecelli edecek insana, genellikle “insan” şeklinde tecelli ediyor. Ve böyle, sağ taraftan muhteşem bir şekilde, 6-7 metreye kadar sokulur ve seninle konuşur. Bu bizim başımıza geldi, hamdolsun Rabbime yıllar öncesi.

Cenabı Hakk’ı görünce, ben telaşa kapıldım, bir “vesvese gelir” diye. Allah bu anında bilir. Telaşa kapanınca dedi ki; “Ya Ali, her şeyden arınmayan, her muradına ermeyen, bir şey daha söyledi, onu sır olarak tutuyorum. Ancak, her şeyden arınır, muradına erer…”  Ondan sonra, bir yere bakıyordum. Sonra onu izah etti. Birçok eşyanın, sırrı kalktı ortadan. Bunlar çok anlatılacak şeyler değil.

Şimdi, Cenabı Hakk, ne verecekse, ne olacaksa, sana sonra bir tayyi mekan oluyor, kendini aşağıda buluyorsun; Miraç olayı bu. Bu olay kâinattaki en büyük olaydır. Seni yaratan, alemleri yaratan Allahuteala seni karşısına alıyor. Ondan sonra, sen de muhteşem değişiklikler olur. 100 metre, 500 metre ötedeki konuşuyordur, birazdan onun karşıdakine yumruk atacağını bilirsin. Bir ağacın yanına sokulduğun zaman, ağacın heyecanını görürsün. Şöyle bir bakarsın alnına bir adamın, o kadar şey çok şey anlarsın ki, bunlar insan arasında konuşulmaz yani. Senden, eşyanın sırrını kaldırıyor Allah.

Ve orada ehli hikmet, ehli hüküm makamları verilir. Artık seni mürşid etmiştir Allah. Her şeyden arınmayan, her muradına ermeyen dediği an, sana görev verir. Sen her muradına erdin, artık bir gurubun başına geçmen gerekiyor. Bu görevi veren Allah. Ve Resulullah’da bunu teyit eder. Ve dönüş. Çok nadir insanda, yani, şöyle bir milyon da 5 kişide, 3 kişide kaymalar olur. Onu Allah bilerek yapar, bunlarda “meczup” velilerdir, onu anlayamazsın.

Yani, bu mübarek yol Cenabı Hakk’ın, “Zakirler” diye anlattığı Kur’an’da. Cenabı Hak, Kur’an’da ayeti kerimede, “çok namaz kılın” demez. 58 yerde; “Namazı, dosdoğru kılın!” demiştir. “Çok namaz kılın” demez, “Çok oruç tu,” demez, “Çok hacca git” demez. O, çokluk kelimesini kullanmaz.

Yalnız, zikirde; “Zikran kesira”. Zikir farzdır. Mürşit farzdır.

“Esteizu billah”;Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhu innehu kâne tevvaba.” Peygamberimize bakın abi. Yani, “Rabbine hamd et, zikret ve istiğfar et,” diyor. Habibine bunu emreden, Habibi bunu yapacaksa sen mi bunu yapmayacaksın?

Ha şimdi, zikir farzdır. Zikir, birçok yerde geçer. “Ben’i, sabah akşam zikredin” emri var.

Cenabı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz diyor ki “İbadetler, her türlü ibadet, insanın vücudu zikirse, kafası zikirdir.” Kafa yoksa hiçbir şey yok insanda. Zikir, bir bedendeki bir baş gibidir. Bu kadar ehemmiyetli.

Onun için, kardeşlerim, zikir, ibadetlerin en eftalidir, güzelidir.

Zikir, Kur’an’dan da üstündür.

Zikir, namazdan da üstündür.

Zikir, hacdan da üstündür.

Şimdi Kur’an Allah’ın sözüdür, zikir Zât’ıdır, kendisidir.

Kur’an’da zikirdir ama zikrin en eftali; Yaradan’ın kendisidir.

Kur’an sözüdür. “Namazdaki zikir kısmı diğer kısımlardan üstündür,” diyor ayette. Başlangıç tekbiri; “Allahu Ekber” zikirdir. “Semi allahülimen Hamide”, zikirdir. “Sübhane rabbiyel ala, sübhane rabbiyel azim” zikirdir. “Bu zikir kısmı, diğer kısmından üstündür!” diyor. Neden? Zatı, kendisi. Konular uzun ama zamanımız dar. Yani Miraç çok önemli bir olay, kâinatta ki en önemli olaylardan biri. Keşke zaman olsaydı da, bunları yaysaydık ama özet, özet, özet, özet buyurun.

Şimdi kasideleri dinleyelim.

#mirac #miraç #astralbeden #astral #Ayetelkürsi #zakir #nefsmakamları

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız
İsminizi yazınız