KANDİLLERDE YAPILMASI EFDAL İBADET VE ZİKİRLER

0
761

KANDİLLERDE YAPILMASI EFDAL İBADET VE ZİKİRLER

 • Rabbena duası
 • İhlas Suresi
 • Subhanallah
 • Elhamdulillah
 • La ilahe İllallah
 • Allah
 • Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
 • Estağfirullahi ve etübü ileyh Subhanallahi ve bi hamdihi
 • Estağfirullah el azim  ellezi la ilahe illahüvel hayyül Kayyumu ve etübü ileyh.
 • Eşhedu enla ilahe illallah. Vahiden Ehaden Sameden lemyelid ve lemyuled velemyeküllehu küfüven Ehad 
 • Selamen kavlen min rabbirrahim

Bu dua ve zikirlerin faziletleri ve zikir sayısı hakkında, Allah’ın en çok sevdiği zikirler vardır, bunlar:

 • Subhanallah
 • Elhamdulillah
 • La ilahe  İllallah
 • Allah

Bu 4 zikir; Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. ile bir araya gelir.

Kandillerde istiğfar edebilirsiniz.

 • Estağfirullahi ve etübü ileyh Sunhanallahi ve bihamdihi  (100 defa)

şeklinde veya

 • Estağfirullah el azim  ellezi la ilahe illahüvel hayyül Kayyumu ve etübü ileyh. (100 defa) şeklinde istiğfar edebilirsiniz.

  Peygamber Efendimiz diyor ki; Bir insan gece yataga girdiği zaman 3 sefer Estağfirullah el azim  ellezi la ilahe illahüvel hayyül Kayyumu ve etübü ileyh  derse dünyadaki denizlerin köpüğü kadar günahı olsa hepsi silinir. Denizlerin sahillerindeki kum adeti kadar  günahı olsa hepsi silinir.

 • Eşhedu enla ilahe illallah. Vahiden Ehaden Sameden lem yelid ve lemyuled velemyeküllehu küfüven Ehad  bunu 10 sefer okuyana bir milyon sevap yazılır.

Not: Sayı belirtilmemiş zikir, sure ve duaları kandilde gücünüz yettiği kadar zikredebilirsiniz.

( 2019 – BERAT KANDİLİ SOHBETİNDEN )

#Regaipkandilindeneyapılır #beratkandilindeneyapılır #KadirGecesi #Kadirgecesiibadetleri #kadirgecesindeyapılacakibadetlernelerdir #üçaylar #Recepayı #Şabanayı #kandil #Beratkandili #Regaipkandili #kandilibadeti #kandiliçindua #Beratkandilindeokunacakdualar #Regaipkandilindeokunacakdualar #kandillerdeneokuyalım #Regaipkandilindeneokuyualım #beratkandilindeneokuyalım #kadirgecesindeneokuyalım #Regaipkandilindekitesbihler #dua #kandilerdeyapılabilecekmakbuldualar #kandillerdedua

 

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız
İsminizi yazınız