3. Seyri Sülük ve Zikirleri

Üçüncü Seyri Sülük ve Zikirleri

Kişi Uşşaki virdine başlamak için dersi (virdi) Mürşit’ten veya vekilden almalıdır. Vird almak isteyen kişinin ömür boyu zikre devam edip, terk etmemesi gerektiğini bilerek derse başlamalıdır. Kişinin dersi almak istediğini bizzat dile getirmesi gerekir.  Ve ders görülecek rüyalar ile geçilir.  Seyri sülük yolu 1. seyri sülük ile başlar. 1. Seyri sülükte kişi 7 makamı geçtikten sonra, 2. seyri sülüğe ulaşmıştır. Artık Nefis Makamlarından kurtulmuş kemâlât yolunda ilerlemektedir. 2. Seyri sülüğü geçen kişi, 3. seyri sülüğe gelmiştir.

3. Seyri Sülükte de 7 Mertebe vardır. Her Mertebe de kişi bir Peygamberin hayatını onunla yaşamış kadar iyi öğrenir. 3. Seyri sülükte 7 Mertebede hangi zikirlerin çekildiği, hangi Peygamberin hayatının öğrenildiği, seyri sülükten itibaren kaçıncı derste olduğu şu şekildedir:

1- “Hz. Adem (a.s.)’ın Hayatı” öğrenilir. Zikri; Ya Allah Ya Camii Ya Evvel” dir. Bu ders Uşşaki 23. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder. 

2- “Hz. Nuh (a.s.)’ın Hayatı” öğrenilir. Zikri; Ya Allah Ya Kuddus Ya Selamdir. Bu ders Uşşaki 24. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder. 

3- “Hz. İbrahim (a.s.)’ın Hayatı” öğrenilir. Zikri; “Ya Allah Ya Aziz Ya Hakim”dir. Bu ders Uşşaki 25. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder. 

4“Hz. Yusuf (a.s.)’ın Hayatı” öğrenilir. Zikri; “Ya Allah Ya Nur Ya Cemil” dir. Bu ders Uşşaki 26. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder. 

5“Hz. Musa (a.s.)’ın  Hayatı” öğrenilir. Zikri; “Ya Allah Ya Celil Ya Kaviy” dir. Bu ders Uşşaki 27. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder. 

6- “Hz. İsa (a.s.)’ın Hayatı” öğrenilir. Zikri; “Ya Allah Ya Muhyi Ya Kuddüs” dir. Bu ders Uşşaki 28. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

7- “Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in Hayatı” öğrenilir. Zikri; “Ya Allah Ya Vedud Ya Hu Ya Gani” dir. Bu ders Uşşaki 29. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder. (Bu derste 4 esma zikredilir, diğerlerinde 3 Esma zikredilir.)

                   

#3.seyrisülük