3. Seyri Sülük ve Zikirleri

              3. Seyri Sülük  ve Zikirleri

         Kişi Uşşaki virdine başlamak için dersi (virdi) mürşitten veya vekilden almalıdır. Vird almak isteyen kişinin ömür boyu zikre devam edip terk etmemesi gerektiğini bilerek derse başlamalıdır. Kişinin dersi almak istediğini bizzat dile getirmesi gerekir.  Ve ders görülecek rüyalar ile geçilir.     

       Seyri Sülük yolu 1. Seyri sülük ile başlar. 1. Seyri Sülük de kişi 7 makamı geçtikten sonra  2. Seyri sülüğe ulaşmıştır. Artık Nefis Makamlarından kurtulmuş Kemalat Yolunda ilerlemektedir. 2.Seyri Sülüğü geçen kişi 3. Seyri Sülüğe gelmiştir. 3. Seyri Sülükte de 7 Mertebe vardır. Her Mertebe de kişi bir Peygamberin hayatını onunla yaşamış kadar iyi öğrenir.  3. Seyri Sülük de 7 Mertebede hangi zikirlerin  çekildiği, hangi Peygamberin hayatının öğrenildiği,  seyri sülükten itibaren kaçıncı derste olduğu  şu şekildedir;

       1- “Hz Adem ( a.s )’ın  Hayatı” öğrenilir. Zikri  “Ya Allah Ya Camii Ya Evvel” dir. Bu ders Uşşaki 23. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder. 

      2-“Hz Nuh ( a.s )’ın  Hayatı”öğrenilir. Zikri Ya Allah Ya Kuddus Ya Selam” dir. Bu ders Uşşaki 24. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder. 

       3- “Hz İbrahim ( a.s )’ın  Hayatı”öğrenilir. Zikri  “Ya Allah Ya Aziz  Ya Hakim” dir. Bu ders Uşşaki 25. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder. 

      4-“Hz Yusuf ( a.s )’ın  Hayatı” öğrenilir. Zikri “Ya Allah Ya Nur  Ya Cemil” dir. Bu ders Uşşaki 26. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder. 

       5-“Hz Musa ( a.s )’ın  Hayatı”öğrenilir. Zikri “Ya Allah Ya Celil Ya Kaviy” dir. Bu ders Uşşaki 27. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder. 

       6-“Hz İsa ( a.s )’ın  Hayatı”öğrenilir. Zikri “Ya Allah Ya Muhyi Ya Kuddüs” dir. Bu ders Uşşaki 28. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder.

        7-“Hz Muhammed Mustafa( s.a.s )’in  Hayatı”öğrenilir. Zikri  “Ya Allah Ya Vedud Ya Hu Ya Gani” dir. Bu ders Uşşaki 29. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder. (Bu derste 4 esma zikredilir, diğerlerinde 3 esma zikredilir.)