2. Seyri Sülük Makamları ve Zikirleri

2. Seyri Sülük Makamları ve Zikirleri

Kişi Uşşaki virdine başlamak için dersi (virdi) Mürşit’ten veya vekilden almalıdır. Vird almak isteyen kişinin ömür boyu zikre devam edip, terk etmemesi gerektiğini bilerek derse başlamalıdır. Kişinin dersi almak istediğini bizzat dile getirmesi gerekir.  Dersler görülecek rüyalar ile geçilir.

Seyri sülük yolu 1. seyri sülük ile başlar. 1. Seyri sülükteki 7 makamı geçen kişi, 2. seyri sülüğe ulaşmıştır. Artık Nefis Makamlarından kurtulmuş, kemalat yolunda ilerlemektedir.

2. Seyri sülüktede 7 Makam vardır. 2.Seyri sülükte 7 makamda hangi zikirlerin çekildiği seyri sülükten itibaren kaçıncı derste olduğu şu şekildedir:

1- “Fenâfillah Makamı”nın zikri; Fettah Fettah Ya Fettah” şeklinde çekilir. “Fenâfillah Makamı”nın zikri Uşşaki 8.Dersi (Virdi)’ne tekabül eder. 

2- “Bekâbillâh Makamı”nın zikri; Vahid Vahid Ya Vahid” şeklinde çekilir. “Bekâbillâh Makamı”nı zikri, Uşşaki 9.Dersi (Virdi)’ne tekabul eder.

3- “Zühd Makamı”nın zikri; Ehad Ehad Ya Ehadşeklinde çekilir. “Zühd Makamı”nın zikri, Uşşaki 10.Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

4-“Muhsinler Makamı”nın zikri; “Samed Samed Ya Samedşeklinde çekilir. “Muhsinler Makamı”nın zikri, Uşşaki 11.Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

5-Ulûlelbab Makamı”nın zikri;Allah” şeklinde çekilir. “Ulûlelbab Makamı”nın zikri, Uşşaki 12. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

6-“İhlas Makamı”nın zikirleri 5 adettir.  Sırasıyla:

Hafiz Hafiz Ya Hafiz” zikri, Uşşaki 13. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

Latif Latif Ya Latif” zikri, Uşşaki 14. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder”.

Settar Settar Ya Settarzikri Uşşaki 15. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

Selam Selam Ya Selam” zikri, Uşşaki 16. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder. 

Allah” zikri, Uşşaki 17. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

7- “Bi Hakkı Takva Makamı”nın zikirleri 5 adettir. Sırasıyla:

Hannan Hannan Ya Hannan” zikri, Uşşaki 18. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.  

Mennan Mennan Ya Mennan” zikri, Uşşaki 19. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

Deyyan Deyyan Ya Deyyanzikri, Uşşaki 20. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.  

Subhan Subhan Ya Subhan” zikri, Uşşaki 21. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.  

“Allah” zikri, Uşşaki 22. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

2.Seyri sülüğü tamamlayan kişi, 3. seyri sülüğe geçer.