18.000 ÂLEM HAKKINDA NE BİLİYORSUNUZ? VİCDAN AZABININ MANEVİ YÖNÜ İMAM-I AZAM NEDEN, “VALLAHİ CEHENNEMLİKTİM” DEDİ? NEFİS TEZKİYESİNİN REÇETESİ- 7 TANE ÂLEM NEDİR? NAMAZDA VE ZİKİRDE GAFLET – DOSDOĞRU NAMAZ NASIL KILINIR? NEDEN NAMAZI DOSDOĞRU KILAMIYORUZ?

0
618

18.000 ÂLEM HAKKINDA NE BİLİYORSUNUZ?

Bu akşam inşallah, bizim hepimizin bir dönüm noktası olacak bir gecemiz olacak. Bu gece anlattıklarımı mutlaka hafızalarınıza kaydedin. Mutlaka bunun farkına varın.

Şimdi seyri sülük yolu çok önemli bir yol. O kadar önemli ki Allah’a imandan sonra nefis tezkiyesi, Allah’a imandan sonra kâinattaki en önemli şey. Yani; hiç tezkiye olmayan insanın cennete girmesi hiç kabil ve mümkün değil. Hiç mümkün değil. Yani istersen günde 1000 rekat namaz kıl, istersen her gün 3 defa Kur’an hatim et, kesinlikle söz konusu bile değil cennete girmesi.

Çünkü niçin? Nefis tezkiyesi yok. Namazı kalıp kılıyor. Bu kalıbın kıldığı namaz insanı ne cennete götürür ne cehenneme. Bu kalıp dünyanın kalıbı toprak bu, çürüyecek. Bunun bizi ulaştıracak hiçbir yeri yok. Sonra döneceğiz o konuya.

Muhakkak bu anlattıklarımızı repertuarınıza kaydedin. Bu kitapta şurada burada bulacağınız bir bilgi değil, bir yerden duyabileceğiniz de bir bilgi değil. Bu Allah’ın lütfudur, bu hikmettir, bu yedi Furkan’dan 4’ü, 5’idir.

Kısaca seyri sülük yoluna da dokunalım. İnsan, mürşide gider, Allah bütün günahlarını alır, akalitte tutar, yola sadıksa onların hepsini sevaba çevirir, sağına kaydeder. Allah’ın cömertliğine bakın. 7 Furkan’dan biri.

Allah; sufi, mürşide gittiği anda 14 derece verir kalbine, kişi Emmare, Levvame, Mülhime, Mutmaine, Radiye, Mardiye, Safiye 7.ci Makam’a ulaşır. Nefis her makam atlamada 7 derece alır, kalp bir derece alır. Mürşide gittiği zaman, Allah’ın verdiği Furkan’lardan biri kalbe; 14 dereceydi, 7 kat semavatta yani; 1.seyri sülükte 7 tane Allah’ın esmasında 7 derece daha alır. Bu eder yirmi bir.

21 Son Sır Makamı’dır ve bu “İndi İlahidir. Yani; Allahuteala’nın emanetini, O’na iade etme yeridir. Şimdi Allahuteala’nın bize en büyük lütfu kendi ruhundan bize üflemesidir. Eğer Allahuteala bize kendi ruhundan üflemeseydi, hepimiz birer firavun olurduk.

Mesela 18.000 alem, bu dünya gibi daha 18 bin dünya var. 18 bin dünyada insan var. Resullullah (s.a.v.) Efendimiz 18 bin aleme gitti. Kur’an 18 bin aleme gitti. Şimdi bakın burada çok güzel bir ifade var ama, beyinlerimiz gönüllerimiz uyanmıyor. Diyor ki Allahuteala; “Ya Habibim, seni alemlere rahmet olarak gönderdim.”

Bak şimdi, “Dünya”ya demiyor! “Dünya insanına” demiyor bak! “Seni alemlere rahmet olarak gönderdim”. Hangi alemlere? 18 bin aleme.

Yunus diyor ya:

“18 bin âlemin Mustafası adı güzel kendi güzel Muhammed.”

Resullulah aynı tarihte, aynı zamanda 18.000 âleme gitti ve 18.000 âleme Allah, Kur’an’ı vahyetti. Yani burada aslında gizli bir şey yok. Allahuteala diyor ya; “Ben apaçık ortadayken gizliyim” diye. Bakın Allah’ın hitabı ne kadar belli. “Ya Habibim, seni âlemlere rahmet olarak gönderdim.” Aleme değil, alemlere rahmet olarak gönderdim.

VİCDAN AZABININ MANEVİ YÖNÜ

21 Sır Makamı, Allah bize kendi ruhundan üfledi, o ruh kişinin birinci derecede mürşididir içindeki ruhudur Allah’ın üflediği. O ruh, daima kötülükten rahatsız olup iyilikte sevinir. Vicdan azabı dediğimiz şey; bir insan bir kötülük yaptığı zaman ruh vücuttan çıkar, tepesinin üzerine dikilir ve ona azap eder. Vicdan azabı olarak kişi hisseder bunu. Yani; ruh Allah’ın ruhundan tertemiz bir şey olduğu için, o bizi bu dünya hayatında birçok kötülükten engelliyor. Eğer o ruh bize üflenmemiş olsaydı… Allah’ın boş işi yoktur! Dünyadaki herkes birer firavun olurdu. Bir tane secde eden, bir tane iman eden adam olmazdı. Çünkü; nefis, şeytanın dostudur ve birinci derecede bizi orta standartlarda yani kafir olmaktan, küfre girmekten, Allah’a baş kaldırmaktan koruyan birinci mürşit, ikinci içimizdeki ruhtur. O da 21.ci Sır Makamı demin dediğimiz. 1.ci seyri sülükte 7 tane âlem vardır. Mutlaka bu 7 âlem yaşanır 2.ci seyri sülük yoluna girebilmesi için. Bu 7 âlemden biridir, son “Sır Makamı”; 21.ci Makam’dır, buna “İndi İlâhi” denilir.

Orada Allahuteala’nın emanetini mutlaka Allahuteala’ya iade etmek gerekir. Yoksa Azrail, cebri alır ve sen sorumlu kalırsın. Şimdi dönelim nefsimize.

Nefisler, Kalûbela’da Allah’a yemin ettiler. Dediler ki; “Yarabbi, senin adına yemin olsun ki biz, dünyada tezkiye olacağız, bizi dünyaya sen yolla, emin ol yani bizden biz senin adına yemin ediyoruz ki dünyada tezkiye edeceğiz kendimizi.”

İMAM-I AZAM NEDEN, “VALLAHİ CEHENNEMLİKTİM” DEDİ? 

Allah kaç tane ayette; “Nefsini mutmain etmeyen, nefsini tezkiye etmeyen katiyetle cennetime giremez,” diyor. İmam-ı Azam 500 rekat nafile namaz kılarken diyor ki; “Vallahi billahi, İmam Azam, Caferi Sadık’a intisab etmeseydi cehennemlikti.” diyor.

NEFİS TEZKİYESİNİN REÇETESİ

Tek reçetesi zikir. Nefis tezkiyesinin tek reçetesi zikir. Allahuteala’da bu nefislerin yeminine karşı bütün nefesleri cehenneme rehin olarak dünyaya yolladı. Dünyaya gelen Abdulkadir Hazretlerinin de nefsi, Harrani Hz.’de nefsi, Emir Sultan Buhari Hazretlerinin de nefsi, seninde, benimde, hepimizin nefisleri cehenneme rehin olarak geldi dünyaya.

Allahuteala nefislerin azgınlığını biliyordu. “Sizi cehenneme rehin olarak dünyaya yolluyorum, tezkiye olursanız dönüşünüz cennet, olmazsanız dönüşünüz cehennem.” dedi. Burada söz verip Allah’ın adına yemin eden nefisler, dünyada %99’u caydı, münafık oldu. Ve bu münafık olanların içinde %70, %75 namaz kılanlar var, hacca gidenler var, zekat verenler var. Hiçbir şey ifade etmiyor bak. Niçin? İzah edeceğim.

Nefisler orada Allah’a yemin etti. Burada tezkiye olmaktan uzaklaştı. Ve Allah’a verdiği sözde durmadı. Allah’a yeminle verdiği sözde, Allah’a yemin ederek, “Sana söz veriyorum” diyen nefis dünyaya geldi, tezkiye olma yoluna girmedi, zikir yoluna girmedi, bir mürşide tabi olmadı. Allah’a yemin verdi, söz verdi ve caydı dünyada.

Ve namaz kılıyordu ama bakın Allahuteala ne diyor ayeti kerimede; “Vay ki o gaflet içinde namaz kılanların haline ki onlar ebedi cehennemde kalıcılardır” diyor. Vay ki o gaflet içinde namaz kılanlara onlar ebedi cehennemde kalıcılardır.

Peki; “salat-i nefs, salat-i cisim, salat-i kalp, salat-i ruh” hangisini kılıyoruz? Bilmiyoruz. Eğer bir derviş, bak en önemli unsurlardan bu, namaz kılarken yalnız bedeni kılıyor, nefsi de onunla kılmıyorsa asla tezkiye olmaz.  Başlangıç tekbiri, “Allahu Ekber” Bunun farkında mısın?  Nefiste, seninle farkında. El bağladın, Sübhaneke, Fatiha okurken, “hop” kafa kaydı kasaya, tasaya nefis çıktı namazdan, sadece ceset kılıyor, hiçbir anlamı yok. “Küt” gezdi, tozdu geldi, nefis namazda değil, o nefis, bak o bedenle namaz kılacak. Nefsin tezkiye yoluna girdiğinin farkına varmanın birinci derece önemi bu. 

Elhamdülillahi rabbil alemin” dedik.

Bakın, Tevrat’ta; “Elhamdülillah Rabbil Alemin” vardı.

Zebur’da; Errahmanirrahim” vardı.

Daha sonra İncil’de; “Maliki yevmiddin” vardı.

Kur’an- Kerim’de; “İyya kenabudu ve iyya kenestaine” kadar dördü de var, dört kitap.

Şimdi kul, “Elhamdülillah rabbil alemin” dediği vakit Allahuteala’ya, alemlerin Rabbine, sırf bu dünya değil, 18 bin âlem var aynen insanların yaşadığı alemlerin Rabb’ine, yalnız camidekilerin, namaz kılanların değil kafirinde, münafığında, putperestinde, bütün mahlukatında. “Elhamdülillah rabbil alemin” alemlerin Rabb’ine hamd ettiğini bilerek; “Elhamdülillah rabbil alemin” diyorsa, Cenabı Hakk anında yanındaki meleklere der ki, “Bak, kulum ne kadar doğru söylüyor.”

Eğer “Elhamdülillah rabbil alemin” derken kalp, gönül, kafa orda buradaysa Cenabı Hakk hemen der ki; “Ey dil, sen yalancısın, diğer azalarına da ihanet ediyorsun” der. Allah’tan azar işitir. Allah, o namazı paçavra gibi başına çalar. İşte Allahuteala’nın ayeti kerimede dediği; “Vay ki, o gaflet içinde namaz kılanların haline ki onlar cehennem ateşinde ebedi kalıcılardır.”

Geldik ikinci ayete. “Errahmanirrahim” ne demektir? “Errahmanirrahim”; Allah’ın o muhteşem isimlerinden iki tanesi. “Errahmanirrahim” derken Cenabı Hakk “Rahman” ismi ile dünyada adaletle tecelli etmez. Cenabı Hakk hikmetlerle tecelli eder. Adalet ile tecelli etseydi bu dünyada, bir haftada insan kalmazdı. Suç işleyen “küt giderdi, “küt giderdi. Mühlet tanıyor. 

Birde “Sübhanallah”, Allah’ın hiddetini yatıştıran isimlerindendir. “Er Rahmanir Rahim”, “Rahman” ismiyle bu alemde yani mülk aleminde her şeyi rızıklandıran, her şeye şefkat eden, her şeye hayat veren, hayatını çizdiği süreye kadar mühlet veren.  Rahim ise Mahkeme-i Kübra’da:

Esteizu billah; Ve menya’mel miskale zerretin hayrenyerah, vemenya’mel miskale zerretin şerranyerah.”

Miskale; zerrenin hesabını soracak olan. Eğer; “Errahmanirrahim” derken bunun farkındaysak, Cenabı Hakk der ki meleklere; “Kulum, ne kadar doğru söyledi.” Değilsek; “Ey dil, sen yalancısın.” der.

Sen diğer azalarına da ihanet ediyorsun. Maliki yevmiddin” 3.cü ayet. Bunlar; İncil, Tevrat, Zebur’da geçmişti.

Maliki yevmiddin”; hemen Mahkeme-i Kübra’yı gözüne getirecen, bütün ümmetlerin oraya toplandığını, bütün peygamberlerin oraya toplandığını. Peki Neresi burası? Merkezi Şam. Şam’ın civarında halkalar halinde ve bütün ümmetler toplanmış din gününün sahibi, büyük mahkemenin sahibi derken, bunun gene farkındaysan, Cenabı Hakk der ki:

“Bak kulum ne kadar doğru söylüyor.” Bunun farkında değil de kalp kalp değil, gezen nefis, nefis namaz kılmıyor, sen bedenle kılıyorsun. Beden dünyada çürüyecek olan şey, bu seni ne cennete ne cehenneme götürür.

Nefisler yemin etmişti; “Tezkiye olacağız” diye. Ee olmadı. Bu ceset namaz kılarken nefis orada burada.

“İyya kenabudu ve iyya kenestain.” 4.cü ayet. Kur’an’da dördü birden geçer. “Ya Rab, yalnız sana kulluk eder, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz”. Çok kısa özet olarak. Bunun farkındaysan Cenabı Hakk der ki; “Bak kulum ne kadar doğru söyledi.” Farkında değilsen; “Ey dil sen yalancısın.” Eğer bu 4 ayette yalancılıktan suçlandıysan, o namaz başına beladır.

Bir hadisi şerifinde Cenabı Peygamberimiz diyor ki; “O namazlar ki onlar onların başına apaçık beladır.” Apaçık beladır. Cenabı Hakk’ta; “Vay ki, öyle namaz kılanlara, onlar ebedi ateşte kalıcılardır.” diyor.

Burada nefis, seninle birlikte namaz kılıyorsa, Bak! Nefis; bunun farkındaysa nefis, seni orda burada serçe kuşunun daldan dala atladığı gibi gezdirmiyorsa, sen namaz kılıyorsun. Peki bu kadar mı? Bu avam için. Zikir ehli için devam eder.

“İyya kenabudu ve iyya kenestain, ihdinas sıratel mustakim. Sırât-l müstakîm” ne diyor? Allah’a giden dosdoğru yol. O yolda yürürsün, o yolda yürürken bir yere kadar yani; dünya hayatındayken yürüyorsun ve ölüm denilen o güzel şeye o muhteşem şeye geliyorsun. Önünde Peygamber, Ashap, Veli’ler, Mürşit’ler, dervişlerle Mahkeme-i Kübra’da, Allahuteala’ya doğru yürüyorsun.

“Sıratel lezine en’amte aleyhim” dediğin zaman; yani nimet verilenler. Kimler? O peygamberlerin arkasından, mahşere yürüyenler. Dervişin bunu da göz önünde bulundurması gerekir.

Ve gayril mağdubi aleyhim veled dallin.” Yani; o nasipsiz, o kafirlerden etme bizi. “Amin” deyip Fatiha’yı bitiriyoruz.

Fatiha; ümmül Kur’an’dır. Kur’an-ı Kerim’in kalbi gibidir. Diğer kitaplarda tamamının bulunmadığı bir lütfudur Cenabı Hakk’ın bu ümmete.

Namazın baştan sona gerek zammı surede, gerek zikir kısmında; “Allahu Ekber” zikirdir. “Semi allahü hilmen hamideh” zikir kısmı, ondan sonra rükûda söylenen zikirdir, secde de söylenen zikirdir. Bütün Allah dostları; “Namazın zikir kısmı, diğer kısmından üstündür.” diyor.

Zikir Allah’ın Zat’ıdır. Kur’an-ı Kerim’in çok büyük bölümleri, kendi adı anılmayanlar sözüdür. Yani; bir bedende baş neyse, ibadetlerde zikir, budur. Bunu zaten biliyorsunuz.

Şimdi, eğer namaz böyle kılınmıyorsa, lambur lumbur kılınıyorsa kişi; münafıktır. İsterse 47.ci dersi çeksin. Çünkü niçin? Ya vird çekiyor, vird çekiyor, vird çekiyor, vird çekiyor, dersi yükseliyor, 1.ci seyri sülük bitiyor ama daha namazı gereği üzere kılamıyoruz. Nefis geziyor, nefis tezkiye değil, nefis kafir. Nefis bu alemin malı değil zaten, nefis Berzah’ın malı.

Yemin Ettik, söz verdik Allah’a ama nefsi tezkiye edemedik. Niçin? Zikirde de aynı, zikri adam gibi çekseydik kesinlikle nefsimiz tezkiye olacaktı. Zikirde de nefsimiz geziyor.

Gözümüzü kapatıp, Resullulah’ın Ravza’sına kilitleyipte kendimizi, onun nuruna kilitleyip, zerre kadar taviz vermeden tesbihi çekseydik, namazı da dosdoğru kılardık. Ama bunu yapamadığımız için ve o dersin getirisi olan şeylerde gelmiyor, gecikiyor. Peki dersin getirisi neydi? Şimdi buraya anti parantez verelim, gene döneceğiz bu konuya.

7 TANE ÂLEM NEDİR? 

Şimdi 1.ci seyri sülük, “Kahhar” esmasıyla kişi 7.ci kat semavatta, 7 tane âlem yaşar. Bir Altın Kapı’dan geçer. Şuranın içini nasıl görüyorsan, öyle net görürsünüz, görmeniz lazım. Geçer. Seni görevli melekler alır. “Ey Allah’ın dostu sana müjdeler olsun ki Allah sizden memnun buyrun, sizi misafir edelim.”  Götürür “Zikir Hücresi diye bir yere. Zikir Hücresi denilen yer; hücre değil, çok geniş muhteşem bir yer. Orda oturursun bir zaman, orda zikredersin Cenabı Hakk’ı isteyerek, bilerek şuurlu olarak.

Sonra seni “Huzur Hücresine götürür. Orda, huzur namazı kılarsın. Hacet namazı da kılabilirsin.

Üçüncüsü Sidre’dir, meleklerin hacc yeridir, camidir bu, gümüşten yapılma. Beş yüz senelik kadar bir minaresi vardır. Orayı tavaf edersin. Meleklerin hacı olduğu gibi hacı olursun.

Dördüncüsü; demin anlattığım “İndi İlahidir. Son Sır Makamı’dır. 21.ci Son Sır Makamı’dır. Allah’ın emanetini Allahuteala’ya iade etme yeridir.

Beşincisi; Kudret Denizi’dir.

Altıncısı; Sidre’dir (Sidre-i Münteha-Sidre Ağacı). Mutlaka görülmesi lazım. Sidre-i Münteha, Sidre Ağacı. Her yaprağı dünyayı böyle lahana gibi sarar. Böyle hiç kimsenin Allah’tan gayrı kimsenin bilemeyeceği kadar dal, yaprak var. Hazreti Cibril’in de Makamı onun bir budağıdır. (Cibril (a.s.)’ın Makamı olan Budak) 70.000 senelik yol kadardır.

Yedincisi de; “Kevser Havuzudur.

Esteizubillah; İnna tayna kel Kevser fesalli li rabbike venhar inne şani eke hü velebter. Bu yedi âlemi yaşar kişi.

Sonra 2.seyri sülüğün birinci makamı; “Fenâfilllah.

Fenâfillah’ta kişi, Kur’an’ın bütün ilmini alır. Kur’an’da ilim olarak ne varsa, Allah ona onu lütfeder. Bakın dikkat edelim buraya. Fenâfillah’ta.

Yunus ne diyor:

“Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme.”   Okumakla çok bilinmez.

Fenâfillah’ta Allah sana, Kur’an ilmini hediye eder. Okusan da, okumasan da bilirsin. İstikameti nedir? Allah nerde ne diyor? Neyi nerde yasaklamış? Müteşebbis ayetinin hikmeti nedir? Şudur, budur. Mesela; Kevser Suresi’ndeki muhteşem dizaynın, birçok şeyin farkına varırsın. Bu Fenâfillah’ın işidir.

İkincisi; “Bekâbillah.

İkinci seyri sülüğün 2.ci dersine geçersin. Tevrat’ın sırrı sana çözülür. Bakın kişi nerden biliyor? Allah dostları nerden biliyor? Tevrat’ı Hz. Musa kadar bilirsin. Fenâfillah, Bekâbillah.

“Zühd Makamına gelirsin. İncil’in tamamını Hz. İsa kadar bilirsin. Bu ilim sana verilir.

“Muhsinler Makamına gelirsin. Hz. Yunus’un makamıdır. Zebur’un ilminin tamamı verilir. 4 kanaldan ilim aldın. İşte Allah’ın “alim” dediği bunlar. Kelamcılar değil. Nefsi şeytan ile dost iken. Namazda bile nefsi orda burada gezerken, orda burada nutuk çekenler değil.

Fenâfillah, Bekâbillah, Zühd, Muhsinler’de Kur’an’ın, İncil’in, Zebur’un, Tevrat’ın ilmi sana verilir. Bu kadar mı? Hayır.

Geçersin 5.ci makama; “Ulûlelbab.

Ulûlelbab Makamı’nda derviş, “Ruhani Miraç yapar. Zaten ruh Allah’tan. Allah’ı ziyaret eden arşta, sana ait değil o Allah’a ait olan ama sende bulunan ruh miraç yapar. Ama sen kendin yaptın zannedersin. Ve Cenabı Hakk orada “tövbe-i nasuh” ile günahları olana tövbe ettirir, olmayana artık herkese nasıl davranacağını Allah bilir.

Ehli hüküm ve ehli hikmet olmak üzere, iki makam verir. İrşad görevi verir. Nefs tezkiyesine memur kılar onu “İrşad görevi verir. Ondan sonra ve 5.ci ilmi açar sana. Ulûlelbab Makamı’nında ilmini açar. 5 kanaldan da büyük ilim alırsın ki bu neredeyse kainat ilmi demektir.

Ve onun üst makamı olan; “İhlas Makamı ki, her asırda 4 kişi gelir bunlara; “Kutbul Aktap denir. Miraç dönüşünde, İhlas Makamı’nın ilmini de sana açar. Artık dünyadaki bütün insanların bildiği kadar şey bilirsin ama susarsın artık. Çünkü; hikmet ehlisin.

Bu kadar mı? Hayır, Ulûlelbab Makamı’nda, birde Allah hikmet kapısını açar sana, artık hikmetinde farkına varırsın. Yani; hikmetli söz söylersin, hikmetin farkına varırsın. Hikmet ile hemdem olursun.

Şimdi bunların anahtarı. Bunların ilk adımı nedir?

NAMAZDA VE ZİKİRDE GAFLET – DOSDOĞRU NAMAZ NASIL KILINIR? – NEDEN NAMAZI DOSDOĞRU KILAMIYORUZ?

Nefsimize de zikir yaptırmak, nefsimize de namazı kıldırmak. Eğer bunu yapamıyorsak, nefis tezkiye asla olmamıştır. Sadece biraz ihlastan kazanmışızdır. Samimi namaz kılıyoruz, samimi oruç tutuyoruz, namazı terk etmiyoruz ama kesinlikle yapacağımız şey namazı ayeti kerimenin dediği gibi dosdoğru kılacağız. Çünkü hem nefsimiz kılacak hem bedenimiz kılacak. Beden namaz kılarken nefis, orda burada geziyorsa bu salat-ı nefstir. Nefis namazı değil. Yani; nefsin hile kattığı namazdır. Nefsin kıldığı namaz değil.

Namazı nasıl yapacağız? Kesinlikle nefis namaz kılarsa orda, burada gezmez. Nefis zikir yaparsa, gezmez orda burada. Allah razı olsun.

Adam kaç rekat kıldığını unutuyor. Şunu mu okudum? Bunu mu okudum? Farkında değil. “Sehiv secdesi yapıyor. Dervişe sehiv secde yasaktır ama arada yapıyoruz, şu oluyor bu oluyor. Ama aslında sehiv secdesi avam içindir.

Şeriat, tarikat, hakikat, marifet.

Birinin işlediği sevap diğeri için günah olur. Makam yükseldikçe, mesuliyet yükselir.

Onun için Allah razı olsun. Nefsi mutlaka tezkiye edeceğiz. Çünkü Allah’a orda yemin ettik. “Ben dünyada tezkiye olacağım. Allah’ta cehenneme rehin olarak nefislerimizi yolladı dünyaya. Ama dünyada vazgeçti insanlar. Amerika’daki futbolcunun ayak numarasını bilen halkımız, kendi nefsinden haberdar değil. Gaflet içinde.

#namaz#zikir #nefis #nefsintezkiyesi #nefstezkiyesi#seyrisuluk #seyrisülük #ibadet #sehivsecdesi #sidre #kevserhavuzu #mürşid #kudretdenizi #fenafillah #bekabillah #salat-inefs #salat-icisim #salat-ikalp #salat-iruh #Zühd #Muhsinler #şeriat #tarikat #hakikat #marifet #ihlasmakamı #sırkapısı #nasuhtövbesi #onsekizbinalem #yedialem #imamazam

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız
İsminizi yazınız