1. Seyri Sülük Makamları ( Nefis Makamları ) ve Zikirleri

1. Seyri Sülük Makamları ( Nefis Makamları ) ve Zikirleri

Kişi Uşşaki virdine başlamak için dersi (virdi) mürşitten veya vekilden almalıdır. Vird almak isteyen kişinin ömür boyu zikre devam edip terk etmemesi gerektiğini bilerek derse başlamalıdır. Kişinin dersi almak istediğini bizzat dile getirmesi gerekir. Dersler görülecek rüyalar ile geçilir.

Seyri Sülük yolu 1. Seyri sülük ile başlar. 1. Seyri Sülük de ki 7 makam vardır. Bu makamlar nefis makamlarıdır.

1. Seyri Sülük de 7 makam, hangi zikirlerin çekildiği ve kaçıncı derste olduğu şu şekildedir;

1- ” Nefs-i Emmare ” zikri “La ilahe illallah” dır. “La ilahe illallah ” zikri Uşşaki 1. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder.

2- ” ” Nefs-i Levvame ” zikri “Allah Allah Ya Allah” dır. “Allah Allah Ya Allah ” zikri Uşşaki 2. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder.

3- ” Nefs-i Mülhime ” zikri “Hu Hu Ya Hu” dır. “Hu Hu Ya Hu ” zikri Uşşaki 3. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder.

4- “ ” Nefs-i Mütmainne ” zikri “Hak Hak Ya Hak” dır. “Hak Hak Ya Hak ” zikri Uşşaki 4. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder.

5- “ Nefs-i Raziyye ” zikri “Hay Hay Ya Hay” dır. “Hay Hay Ya Hay ” zikri Uşşaki 5. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder.

6- “ Nefs-i Marziyye ” zikri “Kayyum Kayyum Ya Kayyum” dır. “Kayyum Kayyum Ya Kayyum ” zikri Uşşaki 6. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder.

7- “ Nefs-i Sâfiye(Kamiliyye) ” zikri “Kahhar Kahhar Ya Kahhar” dır. “Kahhar Kahhar Ya Kahhar ” zikri Uşşaki 7. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder.

Dersler görülecek rüyalar ile geçilir demiştik . Bu rüyalar 1, 2 ve 3. derslerin rüyaları ilgili derslerde bahsedilecektir. Ancak Hak Esmasının zikredildiği 4. dersten ve sonrası rüyalar sırdır. Kişi bu derse geldiğinde az çok anlatması gereken rüyaları öğrenmiş olur. Gördüğü rüyayı mürşidine veya mürşidin vekiline anlatır. Dünya rüyası değilse rüyasına yorum yapılır . Eğer ders geçmesini gerektiren mesaj içeriyorsa rüyası bir sonraki dersin zikri ve nasıl çekileceği söylenir. Bu şekilde 7 Nefis Makamı geçildiğinde 1. Seyri Sülük biter 2. Seyri Sülük başlar.