1. Seyri Sülük Makamları ( Nefis Makamları ) ve Zikirleri

Kişi Uşşaki virdine başlamak için dersi (virdi) mürşitten veya vekilden almalıdır. Vird almak isteyen kişinin ömür boyu zikre devam edip terk etmemesi gerektiğini bilerek derse başlamalıdır. Kişinin dersi almak istediğini bizzat dile getirmesi gerekir. Dersler görülecek rüyalar ile geçilir.

Seyri sülük yolu; 1. Seyri sülük ile başlar. 1.Seyri sülükte 7 makam vardır. Bu makamlar nefis makamlarıdır.

Birinci seyri sülükteki 7 makam, hangi zikirlerin çekildiği ve kaçıncı derste olduğu şu şekildedir:

1- “Nefsi Emmare” zikri; “La ilahe illallah”dır. “La ilahe illallah” zikri Uşşaki 1. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

2- “Nefsi Levvame” zikri; “Allah Allah Ya Allah”dır. “Allah Allah Ya Allah” zikri Uşşaki 2. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

3- “Nefsi Mülhime” zikri; “Hu Hu Ya Hu”dır. “Hu Hu Ya Hu” zikri Uşşaki 3. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

4- Nefsi Mutmainne” zikri; “Hak Hak Ya Hak”dır. “Hak Hak Ya Hak” zikri Uşşaki 4. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

5- Nefsi Raziyye” zikri; “Hay Hay Ya Hay”dır. “Hay Hay Ya Hay” zikri Uşşaki 5. Dersi (Virdi)’ne tekabul eder.

6-Nefsi Marziyye” zikri; “Kayyum Kayyum Ya Kayyum”dır. “Kayyum Kayyum Ya Kayyum” zikri Uşşaki 6. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

7-Nefsi Sâfiye (Kamiliyye)” zikri; “Kahhar Kahhar Ya Kahhardır. “Kahhar Kahhar Ya Kahhar” zikri Uşşaki 7. Dersi (Virdi)’ne tekabül eder.

Dersler görülecek rüyalar ile geçilir demiştik. Bu rüyalar 1, 2 ve 3. derslerin rüyaları ilgili derslerde bahsedilecektir. Ancak Hak Esmasının zikredildiği 4. dersten ve sonrası rüyalar sırdır. Kişi bu derse geldiğinde az çok anlatması gereken rüyaları öğrenmiş olur. Gördüğü rüyayı mürşidine veya mürşidin vekiline anlatır. Dünya rüyası değilse rüyasına yorum yapılır. Eğer ders geçmesini gerektiren mesaj içeriyorsa rüyası bir sonraki dersin zikri ve nasıl çekileceği söylenir.

Bu şekilde 7 Nefis Makamı geçildiğinde 1. seyri sülük biter, 2. seyri sülük başlar.

#Nefismertebeleri #nefsmertebeleri #seyrisuluk