Uşşaki 1. Dersi (Virdi) ve 2. Derse Nasıl Geçilir?

             Zikir yapmayan kişi Nefsi Emmarededir. Yani nefis vahşi karekterli bir hayvan sıretindir. Kişi ilk ders olan “La ilahe illallah” diye zikrettikçe nefis ehilleşmeye başlar. Bunun da işareti rüyalarıdır. Uşaki dersinde kişi dersleri rüya ile geçer. Zikirle kemalat kazandıkça kişi bulunduğu dersin rüyasını görür ve bir sonraki makama geçer.

            1 . dersin zikri şu şekildedir;

            Uşşaki 1. Dersi (Virdi)        

        “Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm” diyerek derse başlanır. Niyet etmeye gerek yoktur, bu niyetle tespihi eline almak niyettir zaten.

“111 adet Bismillahirrahmanirrahim “çekip;

      3 ihlas, bir Fatiha Suresi  okunup ‘’Hasıl olan sevabı Hz. Adem babamız ve Hz. Havva validemizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ denir.

‘’Büyük ve küçük günahlarım için’’ diyerek  

“100 adet Estağfirullah elazim” çekip; 

       3 ihlas, bir Fatiha Suresi  okunup ‘’Hasıl olan sevabı Hz. Peygamberimiz Salatu Selam Efendimizin, Ehli Beytinin ve Ashabı Kiram Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ denir.

“100 adet Salavat” (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed) deyip;

      3 ihlas, bir Fatiha Suresi  okunup ‘’Hasıl olan sevabı Pirimiz Hasan Hüsamettin Uşaki Hazretlerinin, bütün Peygamber Efendilerimizin, bütün Piran Efendilerimizin, bütün Üstad Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ deyip bağışlıyoruz. Eğer anne baba mümin ve ölmüşse ‘’Ölmüş anne babamın da ruhlarına hediye eyledim.” diye de eklenir.

“700 La ilahe illallah (Kelime-i Tevhid) çekilir. Sadakallahülazim. diyerek ders bitirilir.

        Nefis ehil hale gelince kişi 1. dersin rüyasında eti yenmeyen ehil olmayan bir hayvanın öldüğünü görür.    1 . dersle ilgili rüyalara Örnek olarak: ölü kedi, yılan, böcek,  vs. Büyük bir hayvandan küçük bir sineğe kadar farklılık arz eden hayvanlardan herhangi birinin rüyalarda ölü olarak görülmesi gerekir. O zaman kişi gördüğü rüyayı mürşidi veya vekiline anlatır. Mürşid veya vekil ona sonra 2. dersin zikrini verir.

      Böyle zikir uzun uzun anlatılmış görünse de dili alışan kişi dersini 10 dakika gibi kısa sürede tamamlayabilir. İhtiyaç halinde Sadakallahülazim diyerek dersi kesip uygun vakit olduğunda tekrar “Euzu Besmele” çekilerek kalınan yerden devam edilebilir. 24 saat içinde istenilen vakitte ders yapılabilir.

Not: Uşşaki virdini çekmeye niyet ederseniz mail yazabilirsiniz,  en kısa sürede dönüş yaparız inşaallah.