Uşşaki 7. Dersi (Virdi)

       Uşşaki 7. Dersi (Virdi)

        7. derse geçen kişinin Nefs-i Sâfiye (Kamiliyye)   makamına gelmiştir. 7. ders “Kahhar Kahhar Ya Kahhar” zikridir.  Bir tespih tanesinde “Kahhar Kahhar Ya Kahhar” denilir. Bu şekilde  yeni ders 700 adet (7 tespih) çekilir.

       7 . dersin zikri şu şekildedir;

        Uşşaki 7. Dersi (Virdi)

      “Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm” diyerek derse başlanır. Niyet etmeye gerek yoktur, bu niyetle tespihi eline almak niyettir zaten.

“111 adet Bismillahirrahmanirrahim “çekip;

      3 ihlas, bir Fatiha Suresi  okunup ‘’Hasıl olan sevabı Hz. Adem babamız ve Hz. Havva validemizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ denir.

‘’Büyük ve küçük günahlarım için’’ diyerek  

“100 adet Estağfirullah elazim” çekip; 

       3 ihlas, bir Fatiha Suresi  okunup ‘’Hasıl olan sevabı Hz. Peygamberimiz Salatu Selam Efendimizin, Ehli Beytinin ve Ashabı Kiram Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ denir.

“100 adet Salavat” (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed) deyip;

      3 ihlas, bir Fatiha Suresi  okunup ‘’Hasıl olan sevabı Pirimiz Hasan Hüsamettin Uşaki Hazretlerinin, bütün Peygamber Efendilerimizin, bütün Piran Efendilerimizin, bütün Üstad Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ deyip bağışlıyoruz. Eğer anne baba mümin ve ölmüşse ‘’Ölmüş anne babamın da ruhlarına hediye eyledim.” diye de eklenir.

“100 adet La ilahe illallah (Kelime-i Tevhid)” 

“100 adet Allah Allah Ya Allah “

“100 adet   Hu Hu Ya Hu”

“100 adet Hak Hak Ya Hak”

“100 adet Hay Hay Ya Hay”

“100 adet Kayyum Kayyum Ya Kayyum” 

” ? adet Kahhar Kahhar Ya Kahhar” ( Kahhar esması kişideki dünya sevgisini yani masivayı yok eder. Mürşid talebesinin durumuna göre bu esmayı  farklı sayıda verir veya hiç çektirmez.) Esması çekip ” Sadakallahülazim” diyerek dersi bitirilir.

       4. dersten sonra  kişinin ders geçmesi için hangi rüyayı görmesi gerektiği söylenmez. Bundan sonrası sırdır. Kişi gördüğü rüyaları mürşidi veya vekiline anlatır. Rüyasının yorumu yapılır. Gördüğü rüya ders geçmesi ile ilgili mesaj içeriyorsa yeni dersin zikri kendisine verilir.

Not: Uşşaki virdini çekmeye niyet ederseniz mail yazabilirsiniz,  en kısa sürede dönüş yaparız inşaallah.