Uşşaki 3. Ders (Vird) ve 4. Derse Nasıl Geçilir?

        Uşşaki 3. Dersi (Virdi) ve 4. Derse Nasıl Geçilir?

        3. derse geçen kişi Nefsi Mülhime makamına gelmiştir. 3. ders “Hu Hu Ya Hu” zikridir. “Hu Hu Ya Hu” zikri 700 defa çekilir. Bir tespih tanesinde “Hu Hu Ya Hu” denilir. Bu şekilde yeni ders 700 adet (7 tespih) çekilir

         3 . dersin zikri şu şekildedir;      

        Uşşaki 3. Dersi (Virdi)

        “Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm ” diyerek derse başlanır. Niyet etmeye gerek yoktur, bu niyetle tespihi eline almak niyettir zaten.

“111 adet Bismillahirrahmanirrahim “çekip;

      3 ihlas, bir Fatiha Suresi  okunup ‘’Hasıl olan sevabı Hz. Adem babamız ve Hz. Havva validemizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ denir.

‘’Büyük ve küçük günahlarım için’’ diyerek  

“100 adet Estağfirullah elazim” çekip; 

       3 ihlas, bir Fatiha Suresi  okunup ‘’Hasıl olan sevabı Hz. Peygamberimiz Salatu Selam Efendimizin, Ehli Beytinin ve Ashabı Kiram Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ denir.

“100 adet Salavat” (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed) deyip;

      3 ihlas, bir Fatiha Suresi  okunup ‘’Hasıl olan sevabı Pirimiz Hasan Hüsamettin Uşaki Hazretlerinin, bütün Peygamber Efendilerimizin, bütün Piran Efendilerimizin, bütün Üstad Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi.’’ deyip bağışlıyoruz. Eğer anne baba mümin ve ölmüşse ‘’Ölmüş anne babamın da ruhlarına hediye eyledim.” diye de eklenir.

“100 adet La ilahe illallah (Kelime-i Tevhid) 

“100 adet Allah Allah Ya Allah “

“700 adet   Hu Hu Ya Hu” Esması çekilip ” Sadakallahülazim” diyerek ders bitirilir.

      3. derste Nefis ademiyete ulaştığında  kişi insan ölüsü görür. Artık Nefis Mutmain Makamına ermiştir. Yani cennetle müjdelenmiştir diyebiliriz. Niye mi? Mübarek kitabımız Kuran’ı Kerim’de Cenabı Hak bizlere Fecr Suresi (27-30. ayetlerde) ” Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir! “(Diyanet Vakfı Meali) diyor.

Not: Uşşaki virdini çekmeye niyet ederseniz mail yazabilirsiniz,  en kısa sürede dönüş yaparız inşaallah.