Seyri sülük yolunda Makamlar, Nurlar, Semavatlar, Alemler Nelerdir? – Neden kemalât kazanamıyoruz?

0
340

Kelimei Tevhid nefsi emmare. Nefsi Emmarenin 4 tane kendisinden aşağı da makamı vardır. Yani nefsi emmare değip geçtiğimiz zaman olmuyor. Nefsi Emmarenin  altında 4 tane kendisinden daha aşşağılık tabaka vardır. Ateş, toprak, hava, su.4 unsur kainattaki. Kainattaki 4 unsur da budur.  Nefsi Emmarede de bu 4 unsur vardır. Bunların da en aşağılığı topraktır. Genelde kâfirlerin, münafıkların, fasıkların vs lerin bulunduğu makamdır. Nefsi emareye dahi çıkamıyor onlar.  Toprak; Zakir zikre başladığı zaman, toprak makamından ayrılır, Nefsi Emmarenin altındaki ikinci makamına gelir. İkinci makam ateştir. Ateşte; ucup (Ucub, yaptığı iyi işler sebebiyle kendini beğenmektir ),riya, kibir gösteriş, kovalaklık ne ararsan mevcuttur. Simdi ben dervişim der, bi havalara girer, kendi kendine.  Şöyleyim der, böyleyim der. Ondan sonra zikirle onu da geçer. Nefsi emarededir şimdiye kadar.  Zikirle ateş tabakasını da geçer, su tabakasına gelir. Suda münafıklık başlar suyu hangi kaba koyarsak onun şeklini, onun rengini alır. Kaypaklık, münafıklık gibi hallere girer. Zikir onuda yener. Hepsinin üzerinde olan  Nefsi Emmarenin 4 tabakası olan hava tabakasına gelir ki o hepsinden tehlikelidir.Hava şeffaftır her şeyi kaplamıştır , kendini üstün görmeye başlar. Oda şeytanın vasfıdır. Onu da zikirle yener,  ta nefsi emareye gelir. Kelimei tevhid efdali zikir, Kelimei Tevhiddir bunları yenen. Biz zannediyoruz ki evel Allah  Nefsi Emmareyi geçtik mi Levvame, Mülhime gitti. Bunlar sırayla aşılır, bunları birçok kardeşimiz sırayla aşamaz, ama zuhuratı anlatır, Nefsi Emmarenin zuhuratını anlatır,  gördüğü kuş değil kuşun gölgesidir. Fakat hüküm zahire göre verildiği için biz onu ders geçiririz.Sonradan sonradan ders yükseldikçe yükselen dersler  alttaki, oraları temizler. Bir çok zuhuratın aşağıdan çıkmasının sebebi budur. Birinci kat semavattir. Nefsi Emmare de 12 nur alır  Allah’u Teâlâ’dan,  mürşide gidip vird aldığı an 12 derece,  2’de nefsinin yaratılışında vardır 14 derece ile yola başlar. 7 tane Furkan verir Cenâb-ı Hak ona o anda.  7 tane furkan  hayır kapısı açar ve onu ondan sonra ne bir büyü tutar ne cin zarar verebilir. Ne diyor Cenâb-ı Hak “Benim ancak has kullarım beni zikredebilir.” Zakirler O’nun has kulları.  Peygamber Salat’ü Selam Efendimiz de “Onlar benim ehlim gibidir, ev halkım  gibidir. “diyor . Özel korumaya girer ve 7 tane Furkan verilir buna. Sıratal Müstakimin kapısı açılır, ihlas kapıları açılır. 12 tane nur verilirCenabı Hak tarafından. Bu 7 Furkan sırayla bunun  üzerinde yavaş yavaş etki yapmaya başlar. Ondan sonra Kelime-i Tevhid den sonra Lafzayı  Celal gelir ki bu ikinci kat semavattır. İkinci kat semavatta nefis 7 nur alır,  kalp 1 nur alır.  14, 7 daha etti 21 etti. Kalp ne yaptı 1 nur aldı. Nefis 7 alırken o 1 nur bir alır. İkinci kat semavatta Lafzayi Celal çekerken semavatın icindeki görmesi gereken şeyleri görmesi lazım. Bir muazzam mescit vardır. Ondan sonra Hu esması gelir, üçüncü kat semavattır. Nefis 7 nur daha alır . Nefis afetlerle doludur. Kalp 1 nur alır. Her nefsin 7 alışında kalp 1 nur alır. Üçüncü kat semavatta görmesi gereken orda bir sarı sıvılardan yapılmış bazı şeyler vardır bunlar açıklanmaz yani. 4.kat semavat Hak esmasıdır. Hak esması , 4.kat semavatta Mescidi Aksa’nın hakikisi vardır. Dünyada ki orijinal değildir orijinali 4.kattadır. Onu görür. Ben çok özet yapıyorum bunu . Yani 70 defa özet yapıyorum. Çünkü vaktimiz yok o kadar, namaza gidecez  ve .7 nur  nefis alır  1 tane kalp alır. 5.kat nedir Hay esmasıdır. Nefis yine 7 nur alır, kalp 1 nur alır. 6.kat Kayyum esmasıdır,. Şimdi 4.katta mescidi Aksa’nın hakikati var. 6.katta da Mescidi Haram’ın hakikisi var. Hakikilerini orda görüyorsun. 7.kat Kahhar esmasıdır.  7.katta geldiğin vakit bir altın kapıdan geçersin. Nefis yine 7 aldı, Nefiste 2 tane nur vardı yaradılıştan,  %98 afetti. 7  kat semavatta ,  7 kere 7= 49 iki de kendinde vardı 51. nefisteki afetlerden nur daha fazlalaştı ve baya yüksekçe velilerden olur. Birinci seyri sülük Kahhar esmasında ki kişi. Kalp 14 derece ile yola çıktı. 7 katta 7 derecede aldı  21 ve 21 sır son sır kapısı dır.  Doğru indi İlahiye çıkar yol.

7.kat semavatta 7 tane alem vardır. İlkin huzur hücrelerine alınırsın sonra zikir hücrelerine ,sonra Kevser havuzuna gidersin, sonra Sidreyi Müntehaya gidersin sonra, indi İlahiye gidersin, sonra kudret denizine gidersin, sonrada Makamı Cibrile. Sidre mutlaka görülmesi gereken lerden. Sidre bir alemdir, çok büyük bir alemdir. Sidrenin altında bir çeşme vardır 72 bin senelik  yol kadardır. İki yerden su akar onun önünden akan Kevser havuzunu oluşturur arkadan akanda Kevserin altında ikinci bir havuzu oluşturur. Cennete gidecek müminler İlkin Kevser havuzundan içer, sıratı geçtikten sonra, içinde vesise desise vs ler temizlenir. Yaşı 33 e iner (erkekler), ikinci havuzda yıkanır saçı sakalı yeşile döner.. Kadınlar Kevser havuzuna girer vesise desise gider. Onlarda ikinci havuzda yıkanır  bunlar cennete girmeden önce olacak işler. Onlarında saçı yeşile döner. Bunu ben bin defa özet yapıyorum. Yalnız 4.kat bak Emmare, Levvame, Mülhime, Mutmainden Raziyeye  geçerken Allah’u Teâla kalbine iman yazısını yazar. Nefisten gelen bi şer kapısı vardır, o mühürlenir kapatılır. Ondan sonra her yaptığın zikrin nurunu mıknatıs nasıl demir tozunu çekerse Allah’u Teâlâ’nın kalbe yazdığı iman yazısı da zikirlen nuru öyle çeker. Kalp ondan sonra nurlanır. Kalp ondan sonra, gönül, kalp birçok melekeler insanda kemalât ondan sonra başlar. Nefis makamlarında başlamaz. Bunlar 1000 kere özet yapılmış işlerdir.Yani derviş bilmese de bilse de kazancı çok büyüktür. Bir çok dallardan birçok hallerden kazanır, ama bilir veya bilmez onun  bilip bilmemesi de çok önemli değil.

Ondan sonra ikinci seyri sülük yolu vardır. Bu ikinci seyri sülük yolunda herkesin sonuna gitmesi mümkün değildir. Burdaki son iki makam İhlas makamına her 100 yılda  4 kişi gelir. Mutlak Peygamber soyundan olacak bunlara Kutbul Aktap denilir. Onun üzerinde ki makamda Gavsul Azam’ın makamı dır.Bi Hakkı Takva  makamıdır. Her yüz yılda sadece bir kişi gelir oda Peygamberimizin (s.a.v) varisidir. O asrın Resülüdür onun üstü de Makamı Mahmuttur. Asağıdan ikinci seyri sülüğe başlıyabilmesi için bir derviş ilkin Fenafil Şeyh şeyhinde fani olacak. Buna Fenafil Şeyh makamı denilir. Şeyhinde fani olacak. Bir mürid aynı  ölü insanı imam yıkarken onane kadar  teslim olmuşsa bir mürid şeyhine bu şekil teslim olmadıkça Fenafil Şeyh makamına kazanılmaz. Asla neden, niçin, nasıl, ne zaman demicez. Derse kazanamaz. Fenafil Şeyh makamını kazanamayan insan asla ve asla Fenafil Resul, Fenafillah makamına gidemez. Hiç mümkün ve kabil değil. Yüz bin yıl çalışsa faydası yok. Evvala Şeyhinde fani olacak buna Fenafil Şeyh denir. Eğer şeyhte fani olursan o seni hemen ulaştırır Fenafil Resul makamına. O zaman şak Resulullah ta fani olursun. Her zikri, zikirin başlangıcından sonuna kadar Resulullah’ın gözünlen görürsün, her şeyi. O işi başardığın zaman gene bunun anahtarı şeyhttir. Ondan sonra Fena fillah. Sen gidemezsin seni o götürür. Ondan sonra Fenafillah. Şeyhte fanı olursun şeyhin ahlakıyla ahlaklanırsın, peygamberde fani olunca onun ahlakıyla ahlaklanırsın,. Ondan sonra da Fenafillah makamı gelir. Allah’u Teâlâ’nın ahlağının bir bölümüylen,  bir nebzesiyle ahlaklanırsın. Onunla ahlaklandığın an, ikinci seyri sülüğün birinci makamı önüne serilir. Buna da Fenafillah denilir. Fenafillah makamı, ikinci seyri sülüğe başlangıç noktasıdır. Yunus dahi bunun dördüncü makamına kadar gidebilmiştir. Çünkü evladı Resul değil, ondan öteye  evladı Resul olmadan gidilmez, Peygamber soyu olmadan.Yunus ne diyordu

“Sana ibret gerek ise,

Gel göresin muhsinleri

Gel taş isen eriyesin görüp duyup da bunları…”

Ben yıllarca çözemedim muhsinler kim? Şu mu, bu mu. Sonra bir baktık ki ohoooo… 2 seyri sülükte  Fenafillah, Beka billah, ondan sonra Muhsinler, ikinci seyri sülükte 4. Makam. Onun üstü Hulul Erbap makamı. 2. seri sülüğün 5 makamına gelen kişi Ruhani Miraç yapar. Ama Seyyid (Peygamber soyu) değilse biraz zor, hemen hemen mümkün değil. Çok nadir bir Seyyide vekalet ediyorsa, vesaire vesaire. Böyle şeyler varsa, yoksa mutlaka Resulullah’ın soyundandır. Hulul Erbap makamında Ruhani Miraç yapar,  ondan sonra büyük günahları varsa Cenabı Hak ona tövbeyi Nasuh yaptırır. Cenâb-ı Hak söyler o tekrarlar. Ehli Hüküm ve Ehli Hikmet makamları verilir orda,  sonra da  irşad makamı orda verilir, bu kadar mı hayır birçok şeyin sırrı çözülür ona açılır. O Hulul Erbap makamıdır. Yani mürşitliğin en zirvesidir orası, ondan ötede bir mürşitlik yok. Onun üzerine sadece Peygamber soyundan 4 kişi gelir her asırda. Kutbul Aktaptır  bunlar. İhlas Makamıdır onun üzerine de sadece bir kişi gelir,  Gavsul Azamdır. O asrın Resulüdür  ve Peygamberimizin varisidir. Allah razı olsun aslında bunlar çok açık anlatılacak şeyler de değil ama bunlar yardımcı olmak için. Gideceğin yolu bilerek gidersen, çok daha farklı olur ondan sonra.  Yani bilerek gitmek bilmeyerek gitmekten daha iyidir. Yani bir miktar bilmek de yarar var. Ondan sonra hep beraber bunları öğrendiğimiz zaman ne oluyor, nereye gideceğimizi biliyoruz. Bilerek gidiyoruz, bilerek gittiğimiz zaman da, iş daha kolaylaşıyor, iş daha iştah açıcı oluyor, yani bıkkınlığı atıyor insan. Yani  Şahika hedef belli. Hedef Allah  rızası. Bunun dışında  bir hedef yok. İlle şu makamı  kazanalım, Şurda bu olalım, burada şunu yapalım bunlar degil  önemli olan. Önemli olan tek şey var. Allah’u Teâlâ’yı çok sevmek, Allah’u Teâlâ’dan çok korkmak, onu her şey den çok sevmek. O çünkü her şey den çok sevilmeye layık. Hiçbir varlık yoktur ki birine iyilik etsin, kötülük görsün. İyilik etsin, o kötülük etsin. Bu iyilik etsin. Bin defa adam kötülük etse de Allah’u Teâla aç öldürmüyor insanı.  Ona nimet de veriyor sıhhatte veriyor yani Allah’u Teâla’nın hoşgörüsü rahmeti çok fazla. Böyle bir Allah’u Teâla’yı sevmemek nankörlüğün en büyüğü olur. En çok sevmemiz gerektiğini anlarız, en çokta korkulması gerektiğini anlarız. Bi Kön   emriyle alemleri yaratan bi Cenabı Hakkın gücünü kuvvetini düşün ki, biz neyiz yani. Ha insan, eğer gönlü olmasa insanın, insan çok önemli bir varlık değil. Ne var ki insanın gönlü var.Gönül çok büyük, kalple gönül müşterek bir olaydır, bu çok büyük. ondan sonra bunlar  olduğu için insan değerlidir. insan kendisi, kendisinin de değerini bilmez. Nefsini bilen Rabbini bilir Allah’u Teâla’nın rızasına ulaşmak çok zor değil. Yeter ki birinci adımını  nefsin tepesine bas. İkinci adımı Allah rızasına atarsın. Biz bir türlü o nefsin tepesine ayağımızı basmayı başaramıyoruz, beceremiyoruz. Onu becerdiğimiz zaman zaten mücadeleyi kazanmış olacağız, bitirmiş olacağız. Onun için Allah razı olsun niyet amelden üstündür beceremiyorsak da bir gün bunu becereceğiz,  niyetimiz de bu. Allah’u Teâla iyi niyete sevap veriyor, iyi niyeti  ibadet telakki ediyor.  “Niyet amelden üstündür.”  hadisi bunun için söylenmiştir zaten. Hiçbir derviş yoktur ki art niyeti olsun, mutlaka iyi niyet sahibidir ve buda Resulullah’ın övgü ile bahsettiği hadisi şerifin kapsamına girer.  Yollar çok uzun değil, çok kısa da değil ondan sonra ee tabi 3 günde 3 senede de olmaz ama biz bir ömrü…. Bakın bir insan günde 1 saat yemek yer 7- 8 saat uyur 3-5 saat televizyonun başında geçirir,  birkaç saat çay içmeye geçirir. Yani şöyle 8-10 saat çalışmaya ayırır, bunlar hepsini derleyip topladığımızda şöyle bir yere yığdığımız zaman Allah için, Allah’a ayırdığımız zaman çok az. Biz karımıza ayırdığımız zaman kadar Allah’a zaman ayırmıyoruz doğru mu?  Eğri oturup doğru konuşalım şimdi biz yemeği içmeye ayırdığımız zaman kadar Allah’a zaman ayıramıyoruz. Ondan sonra. Biz dünya için, dünya galesi için uğraştığımızın onda biri kadar zamanı Allah için ayıramıyoruz. Eee şimdi Allah razı olsun Biz bunları zerre kadar görmeden, niye Allah beni havada uçurmuyor, ya ben 10 senelik dervişim, niye şu olmadı, bu olmadı diye soruyoruz kendimize bazen. İyi de kardeşim her şey bir çalışmanın semeresidir.  Biz Allah için ne kadar gayret ettik ki Allah bizim için gayret etsin. Bi günlük amelimizi toplayalım aha bu kadar bir  kırıntı, diğer işleri ayırdığımız şey onun ooooh 50 misli. Bunlar yalan mı yani? Yalan değil, doğru olan bu ondan sonra. Ee şimdi Allah razı olsun, işte biz o nefsimizin tepesine ayağımızı basabilirsek ondan sonra, o zaman bizim her halimiz ibadet olur. Çalışırken de kalbimizde La ilahe illallah der, devamlı ibadette olur. Öyle bir gün geliyor ki, bak dervişliğin sonu oraya geliyor, devamlı zikre gider. 24 saat,  çalışırken, yemek yerken, uyurken de kalp zikreder. Sen uyursun  kalp uyumaz. Şunu çek, bunu çek diyemezsin asla, o ne çekilmesi gerekirse onu çeker. O bilir yani neyi çekeceğini.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız
İsminizi yazınız