Seyid Ali Efendinin Şiirleri

 

        OLUR

Hak tecelli eyleyince

Gül açılır Gül şen olur

Hak mağfiret eyleyince

Ruh sevinir ruh şen olur

***

Kul ameli işleyince

Hannasları bizar olur

Kul secde de eylenince

Vardığı yer Rahman olur

***

Kul Rabbini zikredince

Melek gibi nişan alır

Sevgilerle yoğrulunca

Kalinosu Lokman olur

***

Boyun büküp niyaz etse

Zorlukları asan olur

Makamları geçebilse

Şahikası Sübhan olur

***

Varlığından geçebilse

Anlamlara Sultan olur

Öğüt alıp verebilse

Hak sözüne ferman olur

***

Nefsine yan çizebilse

Sırlar ona ayan olur

Olanları kabullense

Yolun sonu Hannan olur

    ***

Hak aşkıyla yanabilse

Yanma ona derman olur

Bir mürşide varabilse

Gönlü ona Güman olur

***

Fakir Ali Ya Rab dese

Rabbi ona Yaran olur

Kuran ile amel etse

Kavuştuğu Mennan olur.

                         13.05.2015

                  CANIM KARDEŞİM

       Kainatı kurarken Allah

       Nasibi olan bulmuştu felah

       Kimine sevap, kimine günah

       O günde verildi canım kardeşim

                              ***

       Ol dedi Allah kuruldu düzen

       Tartılar, ölçüler, kuruldu mizan

       O günde bunları kalemdi yazan

       Sonradan zahire indi kardeşim

                                ***

       Ruhlara yarattı bir büyük alem

       Yürü dedi Rabbim, yürüdü kalem

       Sonradan yarattı acı ile elem

       Dünyada bize sundu kardeşim

                                ***

       Eşrefi mahluk yaptı insanı

       Rahmana boyun ey, Rahmanı tanı

       Bize kirasız verdi vatanı

       Bunlara şükür gerek kardeşim

                               ***

       Türlü cevherler, türlü madenler

       Bunlar mı beşere hizmet verenler

       Bunun sırrını bilir erenler

       Erene saygı gerek kardeşim.

                              ***

       Balıkesir ilinden miskin Ali’yim

       Mevlaya aşık, onun yariyim

       Hevadan uzak, ondan beriyim

       Dünyaya meylim yoktur kardeşim

                    

 

             KARDEŞ

Gaflet etme aç gözünü

       Kalp incitme bil sözünü

       Rabbe çevir sen özünü

       Kul rengine boyan kardeş

                             ***

       Büyüklenip ne görürsün

       Vakti gelir sen ölürsün

       Sonsuz hayat yok bilirsin

       Ecel yakın uyan kardeş