KANDİLLERDE YAPILMASI EFDAL İBADET VE ZİKİRLER

0
288

KANDİLLERDE YAPILMASI EFDAL İBADET VE ZİKİRLER

 •  Rabbena duası
 •  İhlas Suresi
 •  Subhanallah
 •  Elhamdulillah
 •  La ilahe İllallah
 •  Allah
 •  Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
 • Estağfirullahi ve etübü ileyh Sunhanallahi ve bihamdihi
 • Estağfirullah el azim  ellezi la ilahe illahüvel hayyül Kayyumu ve etübü ileyh.
 • Eşhedu enla ilahe illallah. Vahiden Ehaden Sameden lemyelid ve lemyuled velemyeküllehu küfüven Ehad 
 • Selamen kavlen min rabbirrahim

Bu dua ve zikirlerin faziletleri hakkında;

Allah’ın en çok sevdiği isim vardır.

*Subhanallah

*Elhamdulillah

*La ilahe İllallah

*Allah

Bu 4 zikrin bir araya geldiği bir hali var

“Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.”

istiğfar edebilirsiniz

” Estağfirullahi ve etübü ileyh Sunhanallahi ve bihamdihi”

şeklinde veya

” Estağfirullah el azim  ellezi la ilahe illahüvel hayyül Kayyumu ve etübü ileyh. “ şeklinde isitğfar edebilirsiniz.

  Peygamber Efendimiz diyor ki: “Bir insan gece yataga girdiği zaman 3 sefer ” Estağfirullah el azim  ellezi la ilahe illahüvel hayyül Kayyumu ve etübü ileyh. ” derse dünyadaki denizlerin köpüğü kadar günahı olsa hepsi silinir.Denizlerin sahillerindeki kum adeti kadar  günahı olsa hepsi silinir.”

Sen bunu 100 sefer çek.

“Eşhedu enla ilahe illallah. Vahiden Ehaden Sameden lemyelid ve lemyuled velemyeküllehu küfüven Ehad “  bunu 10 sefer okuyana bir milyon sevap yazılır.

“Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.”

Anlamı:“Allah!ı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah’adır. Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah’tır.”

“Subhanallah”

 Anlamı:Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

 “Elhamdulillah”

 Anlamı: Hamd (şükür) Allah’adır.

( 2019 – BERAT KANDİLİ )

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız
İsminizi yazınız